Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie kan de zin "Een zus is een vriend gegeven door de natuur" vertalen?

0 stemmen
Mijn zoon en dochter willen dit laten tatoeëren?
Jul 22, 2015 geplaatst in Latijn door kaatje507

1 Antwoord

0 stemmen
Ik denk dat het zo is maar vraag altijd voor een second opinion: "Soror est amica data natura"
Jul 26, 2015 beantwoord door Ventus_translatoris
iets zegt me dat de ouden een andere zinsvolgorde volgden, als:
amica data natura soror est.
De reden dat ik in deze vertaling bewust gekozen heb om het werkwoord na soror te plaatsen en niet op het einde, is dat het hier een koppelwerkwoord (copula) is binnen het naamwoordelijk gezegde. Uw aanpassing lijkt me overigens niet fout, maar in bijvoorbeeld Seneca zie je redelijk vaak dat het koppelwerkwoord direct wordt geplaatst tussen het naamwoordelijk deel van het gezegde.
...