Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Estar confuso-Ser confuso.

0 stemmen
Estar confuso-Ser confuso-Ser confundiendo-Estar confundiendo
No sé si lo comprendo bien. Estar confuso= estar u encontrarse  en un estado de confusión (estado pasivo) Ser confuso= provocar, inducir un estado de confusión (acción, activo). ¿O no es así?

In het Nederlands hebben we twee verschillende woorden om de passieve en actieve werking van verwarring uit te drukken: verward en verwarrend. Het Spaans schijnt hetzelfde woord te gebruiken - confuso- met twee verschillende werkwoorden.

En dan heb je nog confundido en confundiendo. Zou "es confundiendo"  hetzelfde betekenen als "es confuso"?

O acaso ESTOY CONFUNDIENDO cosas?  Ook confundiendo lijkt met de twee werkwoorden ser en estar gebruikt te kunnen worden.
Aug 30, 2015 geplaatst in Spaans door eno2

4 Antwoorden

–1 stem
 
Beste antwoord
Deze woorden steeds met 'verward' of 'verwarrend' vertalen is onzin, ze kunnen op honderden manieren vertaald worden al naargelang de betekenis van de zin waarin ze voorkomen.

'Confuso' is een bijvoeglijk naamwoord en hoort bij een zelfstandig naamwoord: 'una impresión confusa' (een verwarde indruk), una foto confusa (een vage foto), ...
Indien met een koppelwerkwoord gebruikt, wordt 'un texto confuso' (een onduidelijke tekst)  'Ese texto es confuso.' (Deze tekst is onduidelijk.)

De vertaling van ' ... es confuso' of ' ... está confuso' moet blijken uit de context.
 
'Confundir(se)' is een werkwoord: 'Se confundío de calle' (hij vergiste zich van straat), ...
'Confundido' is het voltooid, confundiendo het onvoltooid deelwoord.

De vertaling van ' ... es confundi(en)do' of ' ... está confundi(en)do' moet eveneens blijken uit de context. De ... zijn hier telkens bepalend voor de betekenis.
Sep 24, 2015 beantwoord door usuario
Sep 24, 2015 geselecteerd door eno2
thx

Met zoeken in woordenboeken alleen kom je daar niet aan uit.
0 stemmen
Klik op deze site en je hebt alle vervoegingen van confundir = verwarren, verwisselen, verbazen
http://www.vertalen.nu/vervoeging?vervoeg=confundir&taal=es&naar=en

En overigens: het woord papa/papas als zijnde aardappelen komt niet voor in de Real Academia Española. Misschien een plaatselijk dialect?!
Aug 30, 2015 beantwoord door spanishjohan
Papa wordt alleen gebruikt in Canarias (algemeen) en in Andalucia (minder), ben ik nu achter, via een opzoeking naar de etymologie van het woord papa.

Over confuso en zo moet ik nog verder zoeken. (het gaat me niet om de vervoeging)
De aardappel werd oorspronkelijk in Europa ingevoerd vanuit de Canarische eilanden, die een ideale geografische ligging hebben voor een transatlantische verbinding met zeilschepen (ook Columbus en Thor Heyerdahl gebruikten deze route). Aan beide zijden van deze route worden aardappelen 'papas' genoemd. De aardappelcultuur op de Canarische eilanden is vergelijkbaar met die in de Andes en bestaat uit een groot assortiment aan variëteiten en bereidingen die in Europa onbekend zijn. De kleur van de schil varieert er van witgeel via rood en blauw tot zwart. De 'papas arrugadas', in de schil gekookte aardappeltjes met een zoutkorstje, is er de vaakst voorkomende bereiding.
Ik zie hier alleen gewone aardappelen. Je hebt ook de batata, die een totaal ander aspect heeft, maar dat is import,
Google --> afbeeldingen --> papas canarias variedades
¿Por qué en España se llama a la papa patata?
‘Papa’ proviene del quechua ‘papa’, que es el nombre que se usaba para designar al tubérculo cuando los españoles llegaron a América. Curiosamente si buscamos ‘patata’ en el diccionario de la RAE, nos dice que es un cruce de ‘papa’ y ‘batata’, pero si buscamos ‘batata’, nos dice que proviene de ‘patata’, entrando en un bucle sin fin.
Biológicamente, ‘papa’ y ‘batata’ no son relacionadas.
Cuando se popularizó la ‘papa’ en España debido al poco conocimiento de los españoles sobre ambos tubérculos, a la ‘papa’ se la empezó a llamar también ‘patata’ y se usó el término original de ‘batata’ para el primer tubérculo.
Por cierto, no en toda España se usa el término ‘patata’. En parte de Andalucía y las islas Canarias se usa ‘papa’. Incluido Sudamérica, podemos decir que más o menos 40 millones de personas usan la palabra ‘patata’ y 360 millones de hispanohablantes la palabra ‘papa’.
0 stemmen
uit een vertaalsite de volgende gestelde vraag:
Preguntas en los foros con la(s) palabra(s) 'confuso' en el título:
confuso / confundido
Me parece confuso que + subjuntivo?
nada más confuso
Se confundiera mucho / se pusiera muy confuso
Un subjuntivo confuso.

het is dus nogal verwarrend (niet verward).
in elk geval: confuso is NIET een werkwoordsvorm (wel in Italiaans !), confundido WEL.
verder, naar mijn ervaring wordt het door en voor elkaar gebruikt. Officieel zal er wel een verschil zijn, dagelijks niet.
Wij hebben ook : is verward, en heeft verward, met hetzelfde verschil in betekenis ongeveer.
Aug 31, 2015 beantwoord door yancito
OK mijn indruk is dat confuso in verschillende betekenisssen met verschillende werkwoorden gebruikt word, maar ik zoek verder.

Inderdaad, wij hebben ook : "is verward", en "heeft verward".
Maarwij hebben ook: "verwarrend". En dat heeft het Spaans niet.
eerlijk gezegd, het nalezend is mijn antwoord ook niet erg verhelderend.
de vraagstelling is zelf behoorlijk verwarrend: bijv. "Ser confundiendo", wat moet een mens daarmee?
gaat het niet vnl. over het verschil tussen "ser" en "estar"?
0 stemmen
De vertalingen lijken me behoorlijk uit de hand te lopen. Enige suggesties mijnerzijds:
estoy confundido = ik ben verward , door de war (tijdelijk)
estoy confundiendo los dos asuntos = ik verwar (bezig zijn met verwarren) de twee zaken. Ik verwissel de 2 zaken, ik haal de 2 zaken door elkaar.
estoy confuso = ik ben verward, in de war, ondersteboven, maar ook: beteuterd, verbouwereerd, (ook hier een tijdelijke situatie)
soy confuso = ik ben (geestelijk) verward, mesjogge, gestoord, achterlijk. (een blijvende situatie). Gewoonlijk zeg je dit niet van jezelf, zodat deze constructie in feite overbodig is. I.p.daarvan: es confuso (hij is gek.....enz.)
Aug 31, 2015 beantwoord door spanishjohan
Aug 31, 2015 gewijzigd door spanishjohan
door de war is incorrect; door elkaar en in de war.
mmmm De problemen blijven.  Zoals jij het hier uitlegt, is estoy confuso en estoy confundido hetzelfde, met name: "ik ben verward". Enz...
Ik denk dat natives moeten het laatste woord hebben in de subtiliteiten in dit hele geval ven mengelingen van confuso, confundido, confundiendo met ser en estar. Nee?

Gerelateerde vragen

...