Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wat is de vertaling naar het Latijn van "Het is zoals het is"

0 stemmen
Wat is de vertaling naar het Latijn van "Het is zoals het is"
Okt 11, 2015 geplaatst in Latijn door sylvanavolk

4 Antwoorden

0 stemmen
Amen                          .
Okt 11, 2015 beantwoord door spanishjohan
Dank je wel. Wat bijzonder! Nooit geweten.
Heb je ook een letterlijke vertaling van de zin?
Amen is Latijn en betekent: zeker, het is zo    of     het zij zo
0 stemmen
sic factum est.
amen is niet Latijn maar hebreeuws/arabisch. In het latere kerk-latijn wordt het wel gebruikt, maar daarmee is het nog geen Latijn. Zoiets als wij Okay gebruiken uit het Engels.
Okt 11, 2015 beantwoord door yancito
Sic factum est is volgens mij: zo zal het zijn, zo is het gebeurd, hetgeen toch een groot verschil is met de vraag. Misschien kan onze nieuwe Latijn goeroe ( Ventus_translatoris) klaarheid brengen.
Amen = Als slotwoord in christelijke teksten en gebeden via Laatlatijn amen en Grieks āmḗn ontleend aan Hebreeuws amēn ‘het zij zo’.
Amen is inderdaad een Hebreeuws leenwoord wat in het latere Kerklatijn veel is gebruikt en tevens de betekenis goed overbrengt in de zin van "zo zij het!" maar waarvan tevens in mijn woordenboek (Harm Pinkster Latijn/Nederlands 54e) staat toegevoegd als opmerking: "ter bevestiging aan het slot v.e. gebed." wat suggereert dat het misschien ook enkel op die manier gebruikt werd/wordt tijdens bijvoorbeeld de mis.
Al met al is de keuze aan de vraagsteller maar het is in elk geval geen woord wat origineel ontleend is aan het Latijn en tevens een religieuze bijklank heeft.
Wat betreft: "sic factum est" : dit valt het meest letterlijk te vertalen als: "zo/op deze manier/als volgt is het gedaan/gebeurd". Wat op zich de zin: "het is zoals het is" qua betekenis wel overbrengt mede doordat "factum" nog iets van het voltooid deelwoord van facio (factus) heeft (ook al is het hier een afgeleide in het adjectivum), en daarmee het "afgeronde" van de handeling benadrukt.
Wat mijn vertaling betreft: ook al is het verleidelijk om gewoon "id est sicut id est" (het is zoals het is) te vertalen omdat het letterlijk woord voor woord de betekenis overdraagt, zou ik zelf gaan voor iets als: "res sunt sicut sunt" (de zaken zijn zoals zij zijn). Ik verander het een en ander omdat ik het gevoel heb dat het Latijn hier liever een zelfstandig naamwoord wil gebruiken in plaats van een voornaamwoord als id (het). Ik denk dit omdat in het Nederlands "het" ook een lidwoord kan zijn, en ik de "het" in deze (kernachtige) zin meer impliceer als een lidwoord in de zin van: "Het (ding) is zoals het (ding) is". En daarom "res" (ding/zaak) wel een toepasselijke vertaling lijkt.
Ik denk dat het grootste probleem met dit soort uitspraken is dat ze een soort van bijsmaak hebben in de eigen taal die je soms lastig precies kunt overbrengen in een andere taal zonder er iets anders van te maken of de bijsmaak te verliezen.
mooi commentaar. Dank u.
Wat een geweldig verhaal.
Kortom, veel mogelijkheden waarvan ik "res sunt sicu sunt" het voor mij het beste weergeeft.
Mijn hartelijke dank!
Zo zie je maar sylvana hoe je door een simpele reactie een complete analyse van jouw vraag ontvangt. Zo gaat dat (meestal) bij vraagbaak/vertalen.nu
Ja, interessant en leerzaam
0 stemmen
Ik zou gaan voor “res sunt sicut sunt”. Zie voor mijn toelichting op de vertaling mijn reactie op de post van spanishjohan. Houd er echter wel rekening mee dat ik slechts een ex gymnast ben er dus fouten in zouden kunnen zitten, zoek dus altijd een second opinion voor u er iets mee doet.
Okt 11, 2015 beantwoord door Ventus_translatoris
0 stemmen
In het latijn hebben ze een leenwoord 'het is zoals het is' van het Hebreeuws overgenomen: Amen.
Okt 26, 2015 beantwoord door Lunaka
...