Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie helpt me deze tekst correct naar het Engels te vertalen? DANK

0 stemmen
Beste,

Mijn naam is Ewout Michotte en ik volg sinds september 2014 de opleiding sportverzorging in Syntra West te Brugge.

Syntra West biedt sinds 2004 onder het toeziend oog van BLOSO een gecertificeerde opleiding tot sportverzorger aan. De opleiding zelf steunt, behalve op de theoretische vakken (zoals anatomie, fysiologie, deontologie en sportvoeding), op drie grote pijlers: Sportmassage, Taping en EHBO

Gezien het takenpakket van een “verzorger” veel ruimer is dan wat hierboven werd omschreven is een kijk en doe-stage van groot belang.

Het zou mij verheugen mocht ik bij uw sportorganisatie, -team, of -ploeg, dergelijke stage kunnen krijgen.

Aarzel niet om mij te contacteren indien u nog vragen hebt of bemerkingen hebt omtrent de stage van de opleidingsmodule Sportverzorger.

Alvast bedankt!

Met sportieve groeten,

Ewout
Feb 25, 2015 geplaatst in Engels door Ewout

2 Antwoorden

0 stemmen
Dear,
My name is Ewout Michotte and I follow since September 2014 the training sportcaretaking in Syntra West Bruges.
Syntra West offers since 2004 under the watchful eye of BLOSO a certified training to sports attendant. The training itself leans, apart from the theoretical subjects (such as anatomy, physiology, professional ethics and sports nutrition), on three major pillars: sports massage, taping and first aid.
Considering that the tasks of an "attendant" are much broader than what has been described above, a look and do internship is of great importance.
I would be pleased if I could obtain such an internship within your sport organization,
-team or –unit.
Do not hesitate to contact me if you still have questions or concerns about the placement of the training module sportscarer.
Thank you in advance!
With sportive regards,
Feb 26, 2015 beantwoord door spanishjohan
Zou het bij de zin "Syntra West offers since 2004..." niet "Since 2004, Syntra west offers..." moeten zijn?
allebei goed
0 stemmen
To Whom It May Concern,

My name is Ewout Michott and I have been studying sports physiotherapy in Syntra West in Bruges, Belgium since September of 2014.

Established in 2004, Syntra West has offered training in sports physiotherapy certified under the scrutiny of BLOSO. In addition to the theoretical subjects (such as anatomy, physiology, ethics, and sports nutrition), the training focuses on three major areas: Sports massage, Taping, and Emergency First Aid.

Considering that the job responsibilities are much broader than what is written above, it is very important to complete an in-house/on-the-job training period.

I would be very happy if I could do/take an internship with your sports organisation (NB: schrijf uit 'organization' voor nen Amerikanen), or team. (In Amerika heeft internships geen specifike tijdstip, dus hoef ge niet meer te zeggen. Ik weet niets over andere Engelstalige landen, dus kan ge 'or something of that sort' voor 'of iets dergelijks' schrijven, na het woord 'internship' : "I would be very happy if I could take an internship or something of that sort with your sports organisation."

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or comments concerning the internship or training module for Sports Physiotherapy

Thank you in advance!

With 'sporty' greetings,

Ewout

Ek weet dat het wel ne beetje laat komt, Ewout, maar moe ge hier kijken om wa better te schrijven, volgende keer. Salukkes!
Apr 11, 2015 beantwoord door rebekasto
...