Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Hoe kan ik het beste de term 'de verbeeldende mens' vertalen in het Latijn?

0 stemmen
Het zou een tegenhanger moeten vormen voor de bekende term homo sapiens.
Alvast heel erg bedankt, ik ben nu al een tijdje aan het worstelen met het vertalen hiervan...
Jun 3, 2015 geplaatst in Latijn door Junsun

1 Antwoord

+1 stem
 
Beste antwoord
homo imaginans (accent op de eerste "a")
Jun 19, 2015 beantwoord door yancito
Jun 20, 2015 geselecteerd door Junsun
Dit is de letterlijke vertaling.
De bestaande tegenhanger van 'homo sapiens' is echter 'homo ludens', waarbij 'ludens' in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt.
ja dat is ook heel mooi, vaker gebruikt inderdaad.
dankjewel allebei, ik ken de term homo ludens maar de reikwijdte van die term is voor mij te breed. Ben daarom heel blij met de geboden term. Dank
Aan jou de keuze.
Toch wens ik hierbij nog op te merken dat een goede vertaler zich nooit vast pint op de letterlijke tekst. Een voorbeeld hiervan: een willekeurig gekozen Spaanse zegswijze 'de tal palo, tal astilla' gaat letterlijk over een stok en een splinter, terwijl dit in het Nederlands vertaald wordt als 'Zo vader, zo zoon' of ook nog als 'De appel valt niet ver van de boom'.
In het boek met als titel 'Homo Ludens' legt professor Huizinga uit hoe 'ludens' hier moet geïnterpreteerd worden, als de creatieve mens. De keuze voor 'ludens' heeft te maken met de welluidendheid, als tegenhanger van 'sapiens'.
Bedankt voor de uitgebreide reactie. Het gaat me evenwel niet om het vastpinnen op de letterlijke tekst, het gaat me om de context van het verhaal. En daarbij past niet de homo ludens, Ik ken het verhaal van Huizinga, zijn creatieve mens benut het spel als tegenhanger van de analyse en de logica. De verbeeldende mens zet zijn verbeelding juist ook in ten behoeve van de logica (Vgl. Vaihinger en Stallo), dat is wat anders dan creativiteit of spel. Desalniettemin bedankt voor toevoeging en vooral bedankt voor vertaling. Fijn weekend
...