Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Graag een goede vertaling voor self-determination

0 stemmen
Aangezien zelf-determinatie niet echt een goede term is ben ik op zoek naar een meer gepaste vertaling. Ook komt in het artikel self-determined motivation voor, en ik wou niet weten wat ze hier mee bedoelen. Dank bij voorbaat!
Nov 4, 2015 geplaatst in Engels door Eve de Wilde
Nov 4, 2015 gewijzigd door Eve de Wilde
staat u mij een opmerking toe, van droefenis. In de NLse taal bestaat al sinds eeuwen het begrip "zelfbeschikking", en het was zelfs de oorsprong van de NLse soevereine natie t.a.v. Spanje en Oostenrijk, en later van België t.a.v. Nederland.
Nu moeten we dus een anglo-saksisch woord vertalen om onze eigen taal te kunnen begrijpen ? Ben ik verdwaald En ook nog "een goede vertaling". O, ja, misschien gewoon Nederlandse taal leren ? Of is daar wat mis mee ? Niet chique genoeg, niet "in" genoeg.
Ik reageer wat fel omdat het gebruik van Engels/Amerikaans nogal "in" is onder Nederlanders, die daarbij té gemakkelijk vergeten dat het dan meest om "steenkolen"-engels gaat. De taal als communicatie wordt daarmee onbruikbaar gemaakt.

1 Antwoord

0 stemmen
Zelfbeschikkingsrecht of recht op zelfbeschikking is een begrip in het internationaal recht met twee betekenissen:
In de staatkunde betekent zelfbeschikkingsrecht dat volkeren van de hele wereld zelf mogen bepalen onder welke soevereiniteit ze willen vallen.
Met betrekking tot individuele mensenrechten betekent zelfbeschikkingsrecht dat men zelf mag bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden.
De zelfbeschikkingstheorie behandelt de weg (o.a. de motivatie) naar zelfbeschikking.
Nov 4, 2015 beantwoord door spanishjohan
...