Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

klopt deze tekst in het frans?

0 stemmen
Ma présentation est sur cap esperance entre-temps 23 ans déjà en cours d'exécution.  
Cap esperance a été créé en 9 décembre 1992 par Alexandre malfoy sous les nom « enfants de l'espoir ».  
Le nom a changé pour le 29 octobre 1997 à "Cap espérance" .
Comme vous pouvez le voir sur la photo, que la reprise du premier bâtiment a commencé en 1993, en 1994  on comptait 2 enfants en1995 11 nouveaux enfants.

Cette organisation est destinée aux enfants défavorisés que l'organisation nourrir ces enfants dans leurs maisons et offre leurs lots de fonctionnalités. les enfants apprennent la prise en charge des activités académiques. Ils suivent aussi la scolarité obligatoire. l'organisation se développerait en France et même à travers le monde.
 l'organisation est Lettonie quelques uurkes de France
l'organisation comprend les subventions de la municipalité. et les bénévoles qui déposent de l'argent à l'Association.

Nederlandse :
Mijn presentatie gaat over cap esperance die al ondertussen 23 jaar actief is.

cap esperance is opgericht in 9 december 1992 door christope alexander onder de naam "kinderen van de hoop". De naam veranderde in 29 oktober 1997 naar "cape hope"  .
Zoals je op de foto ziet in 1993 begon de herstel van de eerste gebouw, in 1994 kwamen er 2 kinderen  en in 1995 kwamen er 11 nieuwe kinderen.
Deze organisatie is bedoeld voor kansarmen kinderen de organisatie voed deze kinderen op in hun huizen en bieden hun heel veel mogelijkheden. de kinderen leren academisch ondersteunde activiteiten. ook volgen ze de leerplicht. de organisatie wilt zich ontwikkelen in Frankrijk en zelfs over de hele wereld.

De organisatie bevindt zicht Letland een paar uurkes van Frankrijk.
De organisatie bestaat uit de subsidies van de gemeente. en vrijwilligers die geld storten naar de vereniging.
Nov 11, 2015 geplaatst in Frans door Kvnc
Een paar uurkes van Frankrijk!!!? - een paar uurkes: Parijs - centrum Letland = 2300 km. Dat zijn met de auto (als je snel bent) 30 uren rijden. 2 kinderen in 2 jaar onderbrengen zet ook geen zoden aan de dijk. Een goed initialtief maar ver van de werkelijkheid. Op de site staat ook niet waar deze kinderen vandaan komen. Informeer je beter en wens je veel succes en het beste ermee.
Ja zie het nu pas wat voor een domme fout ik heb gemaakt! Heel erg bedankt. Kun je de tekst in het frans ook eens lezen en verbeteren.

1 Antwoord

0 stemmen
Ik heb de tekst hieronder aangepast. Je spreekt steeds van organisatie, maar aan het eind ineens van vereniging (association). Dus wat is het?

Ma présentation est sur Cap Espérance, une organisation qui est déjà active depuis 23
Cap Espérance a été créée le 9 décembre 1992 par Christophe Alexandre sous le nom « enfants de l'espoir ».  
Le nom a changé le 29 octobre 1997 à "Cap Espérance" .
Comme vous le pouvez voir sur la photo, la renovation du premier bâtiment a commencé en 1993, en 1994 arrivaient 2 enfants, en 1995 encore 11 enfants. (nieuwe kinderen is een vreemde constructie, ook in het Frans).

Cette organisation a pour but d'éduquer et nourrir des enfants défavorisés chez eux et leur offre beaucoup d'opportunités. Les enfants apprennent la prise en charge des activités académiques (wat hiermee precies bedoeld wordt weet ik niet, dus of de vertaling klap kan ik ook niet zeggen). Ils suivent aussi la scolarité obligatoire. L'organisation veut s'évoluer en France et même à travers le monde.
L'organisation se ttrouve en Lettonie loin de la France
L'organisation existe sur les subventions de la municipalité. et les bénévoles/donateurs qui donnent de l'argent à l'Association.
Nov 12, 2015 beantwoord door mollandaise
Hallo heel erg bedankt , het is een organisatie !
...