Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Gebruik van de past continous

0 stemmen
Goedmorgen,

Graag wil ik weten of de onderstaande zin goed is.  

Yesterday I was working at my school. I work at a primary school. Me and my colleagues were lunching in our canteen. We were eating bread with eggs. The director was cooking for all of us.

Ik dacht zelf dat er past gebruikt moet worden omdat er een tijdsindicatie naar het verleden in staat, namelijk yesterday.

In afwachting van een spoedige reactie,

met vriendelijke groet,


Lianne Quak
Feb 16, 2016 geplaatst in Engels door aureliaquak

1 Antwoord

0 stemmen
Er is nogal wat mis met deze zin. Eerst een voorbeeld:
When I arrived they were watching TV.
Hier is simple past en past continious in één zin gebruikt. Dit gebeurt als in het verleden iets plaats vindt (arrived) terwijl iets anders aan de gang is (watching TV). Voor het eerste deel wordt dan de past simple gebruikt en voor het tweede deel de past continuous. Dus:
Yesterday I worked at my school. I work at a primary school. My colleagues and I had lunch* in our canteen. We ate bread with eggs. The director cooked for all of us.

*  ik heb  'me and my colleagues were lunching' ?  stilistisch en grammaticaal  veranderd,
lunchen = having lunch or eating lunch. My friends and I.
Feb 16, 2016 beantwoord door spanishjohan
dank Sp.johan voor het veranderen van " My colleagues and I had lunch in our canteen." De oorspronkelijke formulering wordt in geen enkel zich beschaafd noemende samenleveing gebruikt.

Gerelateerde vragen

2 antwoorden 752x bekeken
2 antwoorden 309x bekeken
2 antwoorden 259x bekeken
Nov 16, 2022 geplaatst in Engels door Gutschoven M
1 antwoord 327x bekeken
...