Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie kan mij helpen om mijn latijnse schoollied te vertalen?

0 stemmen
Ik zit op een gymnasium, en dus is ons schoollied in het latijn. Alleen ik weet niet wat ik aan het zingen ben als ik het schoollied zing! Daar ben ik dus nieuwschierig naar. Kan iemand mij helpen?

Nunc cantemus et laudemus
Nostrum hoc collegium
Studiosae iuventutis
Gaudium et vinculum
Nequid nimis sollers dictum
Nobis sit sententiae
Felix sit et honori
Deo nobis Frisiae
Felix sit et honori
Deo nobis Frisiae

Semper proba sint iucundis
Mixta in consilio
Ut minervae sint alumni
Proba mente et animo
Utque fructus ferat semper
Prosperos egregie
Felix sit et honori
Deo nobis Frisiae
Felix sit et honori
Deo nobis Frisiae
Apr 10, 2016 geplaatst in Latijn door _Evi
En neemt jouw leraar Latijn dan deze tekst niet met jullie door in de klas? Ik zou toch zeggen dat dat de allereerste prioriteit is
Nee..... helaas niet :-(

2 Antwoorden

0 stemmen
Thirsa,

Ik heb geprobeerd een adequate vertaling te maken, maar zoals je allicht al weet kunnen sommige woorden in het Latijn vele vertalingen hebben met vele nuances waardoor een exacte vertaling niet bestaat. Ik heb hieronder eerst een redelijk vrije vertaling gemaakt, en daaronder nog per zin een wat letterlijkere vertaling gegeven zodat je snapt hoe ik aan mijn vertaling ben gekomen. Houd er wel rekening mee dat ik slechts een ex-gymnast ben, en er dus fouten in mijn vertaling zouden kunnen zitten; beschouw het dus als een impressie.

Vrij vertaald:

Laten wij ons college nu prijzen en bezingen;
Vanwege het plezier en de verenigende band van de jeugdige leergierigheid;
Niets is ooit adequater gezegd;
En moge dit voor ons het voornemen zijn;
Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn;
Voor God, voor ons en voor Friesland;
Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn;
Voor God, voor ons en voor Friesland.

Moge zij goed zijn voor de beminnelijke studenten;
Verenigd in het plan om leerlingen van Minerva te zijn;
Met een goed verstand en geest;
Zodat Minerva altijd op voortreffelijke wijze gezegende vruchten mag voortbrengen;
Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn;
Voor God, voor ons en voor Friesland;
Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn;
Voor God, voor ons en voor Friesland.

Letterlijk per zin (de woordvolgorde heb ik uiteraard vernederlandst)

Nunc cantemus et laudemus (Laten wij nu zingen en prijzen)
Nostrum hoc collegium (Dit college (van) ons)
Studiosae iuventutis (Van jeugdige leergierigheid)
Gaudium et vinculum (Het plezier en de verenigende band)
Nequid nimis sollers dictum (Niets is veel bekwamer gezegd)
Nobis sit sententiae (Moge het voor ons de zienswijze zijn)
Felix sit et honori (Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn)
Deo nobis Frisiae (Voor God, voor ons en voor Friesland)
Felix sit et honori (Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn)
Deo nobis Frisiae (Voor God, voor ons en voor Friesland)

Semper proba sint iucundis (Moge het altijd goed zijn voor de beminnelijke studenten)
Mixta in consilio (Gemengd in het plan)
Ut minervae sint alumni (Opdat zij leerlingen van Minerva zijn)
Proba mente et animo (Met goed verstand en met de geest)
Utque fructus ferat semper (Opdat zij altijd de vruchten draagt)
Prosperos egregie (de gezegende op voorspoedige wijs)
Felix sit et honori (Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn)
Deo nobis Frisiae (Voor God, voor ons en voor Friesland)
Felix sit et honori (Moge het gelukbrengend en voor de eer zijn)
Deo nobis Frisiae (Voor God, voor ons en voor Friesland)

Hopelijk heb je er wat aan.
Apr 10, 2016 beantwoord door Ventus_translatoris
Apr 10, 2016 gewijzigd door Ventus_translatoris
frustra, inutilis labore
Cur? Videsne errores?
Nee, juist niet! Uitstekend vertaalwerk van jouw kant. Mijn opmerking was uitsluitend bedoeld om de Latijnvragers op te porren. Deze zijn voor mij nog steeds het meest vreemde volkje dat er bestaat in onze Nederlandse samenleving. Ga zo door Ventus, hopelijk zullen ze je tenslotte waarderen.
Bedankt. Ik ben al blij als ze er iets aan hebben, als ze reageren is dat leuk; maar het hoeft niet. Het vertalen doe ik uiteindelijk voor mijn plezier.
Heel erg bedankt! Nu weet ik tenminste wat het betekent!
0 stemmen
Ik kom tot een iets andere vertaling. Het lijkt mij onzinnig dat in hetzelfde couplet zowel het plan wordt geopperd om leerlingen van de godin Minerva te zijn als wel tot eer van God te dienen. Het is m.i. daarom minerva met een kleine 'm'. Ik kom dan tot het volgende:

Nunc cantemus et laudemus (Nu wij zingen en wij prijzen)
Nostrum hoc collegium (Ons, dit college)
Studiosae iuventutis (Leergierige studenten (andersom))
Gaudium et vinculum (Blij en saamhorig)
‘Ne quid nimis sollers dictum’ (Niets te zeer bekwaam gesproken; betekent ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg; spreek niet te wijs.. nooit overdrijven alles met mate; in de zin van ‘wees niet al te wijs’ ; bescheidenheid siert de mens..)
Nobis sit sententiae (Onze zienswijze is (andersom; sit = is)
Felix sit et honori ((dat het) Gelukbrengend is en tot eer)
Deo nobis Frisiae ((voor) God, (en) (voor) ons Friesland)
Felix sit et honori ((dat het) gelukbrengend is en tot eer)
Deo nobis Frisiae ((voor) God, (en) (voor) ons Friesland)

Semper proba sint iucundis (Altijd probaat zijn (van toepassing zijn op/het bewijs zijn van.. aanvaardbare/ respectabele (iucundis) (studenten))
Mixta in consilio (Gemengd/(opgenomen) in het raadsplan)
Ut minervae sint alumni (dat zij leerlingen van ‘het denken/de denkkracht’ zijn)
Proba mente et animo (Probaat/(blijk gevend van) verstand en geest)
Utque fructus ferat semper (Opdat vrucht draagt altijd)
Prosperos egregie (Voorspoedig briljant)
Felix sit et honori ((dat het) Gelukbrengend is en tot eer)
Deo nobis Frisiae ((voor) God, (en) (voor) ons Friesland)
Felix sit et honori ((dat het) Gelukbrengend is en tot eer)
Deo nobis Frisiae ((voor) God, (en) (voor) ons Friesland)

Betekenis Nederlands:
Nu (be)zingen (wij) en prijzen wij,
onze (deze) school,
van blije en saamhorige,
leergierige studenten. (in het Latijn andersom)
'spreek niet al te wijs', (vrij vertaald: 'doe maar normaal dan doe je al gek genoeg')
is ons motto,
(op)dat het heilzaam is(/zal zijn) (geluk brengend) en tot eer,
(voor) God (en voor) ons Friesland. (2x)

Laat dit altijd het toonbeeld zijn van (onze) respectabele studenten
deel uitmakend van het plan,
dat zij leerlingen van denken zijn; (altijd tot leren bereid; nooit te oud om te leren; bescheidenheid.. niet denken dat zij alles al menen te weten..)
Blijk gevend van verstand en inzicht, (/wijsheid) (lett: geest)
opdat (zij) altijd vrucht dragen,
(op)dat het heilzaam is(/zal zijn) (geluk brengend) en tot eer,
(voor) God (en voor) ons Friesland. (2x)

Ik heb een 4-stemmig koor arrangement gemaakt van het schoollied. Hier is het te vinden:
https://musescore.com/user/1685616/scores/3019836
Je kunt het daar afspelen, downloaden en dus helemaal naar eigen believen gebruiken.
Dec 2, 2016 beantwoord door gertim
Dec 3, 2016 gewijzigd door gertim
...