Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wat is er aan de hand met deze rubriek ?

0 stemmen
sinds enige tijd is er een terugval in zowel het aantal vragen als de kwaliteit ervan in deze vraagbaak te merken, en wel aanzienlijk. Tot aan een "vernieuwing" die plaats vond enige tijd geleden (1-2 jaar ?) was het allemaal redelijk interessant, waarna een gelijdelijke leegloop plaats vond. Of er oorzakelijk verband is weet ik niet, kan ook toevallig zijn.
In elk geval: een redelijk interessante ontmoetingsplaats lijkt nu verpieterd en leeglopende fietsband. Wel jammer, hen er (in het verleden dus) veel plezier aan beleefd.
Uitwisseling van kennis enz.
Apr 19, 2016 geplaatst in Overig door yancito

3 Antwoorden

+1 stem
Om tot een opwaardering van de vraagbaak te komen heb ik me in de positie van de vragensteller geplaatst. Het registreren en/of inloggen moet beslist blijven. Een vragensteller zonder identiteit, ook al is het een pseudoniem, is geen optie. Ik klik nu op: ‘stel een vraag’ .  De bladzijde die zich dan opent moet mijns inziens grondig vernieuwd worden. Ik geloof dat hier de oorzaak ligt van de teloorgang. Ik heb enkele suggesties:
1) Het kader rechts boven met een uitleg van wat de vraagbaak is, wordt nauwelijks of niet gelezen. Deze (of een betere) tekst moet vetgedrukt bovenaan gezet worden, dus direct boven het vak: stel je vraag. In deze zin, die iedereen lezen MOET (anders komt hij niet verder), wordt op een positieve wijze gevraagd om een serieuze behandeling van de vraag door het forum en verzoeken daarom ook een serieuze vraag te stellen. Voor de formulering van deze zin stel ik mij graag ter beschikking.
2. Nadat de vragensteller dit gelezen heeft en door wil gaan, dan komen we bij: jouw vraag in één korte zin samengevat. Hierbij wederom een korte uitleg van wat we daarmee beogen. Ook voor deze formulering stel ik me graag ter beschikking.
3. Dan de toelichting. Hetzelfde: een korte, maar krachtige formulering van wat er verwacht wordt om een correcte antwoord/vertaling te verwachten. Idem dito wat de formulering betreft.
Ik ben er vrijwel zeker van dat deze verhoogde drempel zal bijdragen aan de kwaliteit van de vragen en dat daardoor de juiste doelgroep bereikt zal worden. Het aantal niet relevante- en nonsensvragen zal dalen, wat ook de bedoeling is.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Apr 20, 2016 beantwoord door spanishjohan
Dat zijn prima suggesties, dank spanishjohan!

We zullen dit doorvoeren en zelf alvast een poging doen om de formulering duidelijk neer te zetten. Voel je vrij om een voorstel te doen via email, dat waarderen we uiteraard!
0 stemmen
Het is mij ook opgevallen dat sinds geruime tijd het aantal vragen drastisch is verminderd en ja...helaas, moet ook ik constateren dat het niveau in vele gevallen naar een bedenkelijk peil gezakt is. Gemakzucht en een zekere vorm van luiheid (ze zullen het wel even voor me vertalen!) hebben hun intrede gedaan, ook op deze site. Wat kunnen we er tegen doen? Ik weet niet op welke 'vernieuwing' yancito duidt, maar het is wellicht de moeite waard hier eens ruime aandacht aan te besteden voordat het spreekwoordelijke 'achter de feiten aanlopen' werkelijk bewaarheid wordt. We wachten met interesse op jullie reactie en/of suggestie.
Apr 20, 2016 beantwoord door spanishjohan
0 stemmen
Terechte vraag inderdaad, wij zien dezelfde ontwikkeling. Ik denk dat spanishjohan een goed punt heeft; wat kunnen we er aan doen?

Zo'n 2 jaar geleden hebben we ingevoerd dat men een account moet hebben om een vraag te kunnen stellen. Dit was destijds noodzakelijk omdat er anders veel grapjassen de vraagbaak bleven vervuilen met onzin. Deze maatregel heeft de drempel om deel te nemen op de vraagbaak natuurlijk wel verhoogd.

De kwantiteit van de vragen vinden we zelf overigens onderschikt aan de kwaliteit. We zouden de vraagbaak graag zien als een plek waar op niveau kennis wordt uitgewisseld over taal. We moeten constateren dat dit nu niet het geval is (met name veel scholieren). Ik denk dat er op zich voldoende mensen zijn die zich dagelijks met taal bezighouden, zelfs op professioneel niveau. Het zou leuk zijn als we die groep een platform kunnen geven.

Als jullie suggestie hebben voor het verbeteren van de vraagbaak, dan staan we daar uiteraard voor open!
Apr 20, 2016 beantwoord door vertalen.nu
...