Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Ik zou graag de betekenis van dit folio willen weten wat houdt het precies in?

0 stemmen
folio 64. kinderen uijtgeeff van het bestelde der kinderen. betaelt aen Willem Verbaerschot over een jaer cost gelt van Ercken Jange Jans ende huijshuijr van Dries Geven volgens quitantie get. no. 39 in gelt de somme van.     XII gl. in rogge          XVII vat
 
betaelt aen Silvester van Hemstelrooij over t’ onderhouden inde kost de dochter Philips de speelman.           VI vat
 
betaelt aen Gerrit Bernarts over t’ onderhouden inde cost van Pireijn Bex voorden tijt van 1 jaer haer verscheenen november 1656 de somme van.     XL gl.
 
folio 64 verso. betaelt aende Griet Bernarts op reeckeningh van het toecom jaer de somme van. VI gl.
 
betaelt aen Wouter Janssen over t’ onderhouden van Neesken Cornelis volgens quitantie no. 41 de somme van,           LXIII  gl.
 
betaelt aen Hendrick Aert Deckers de somme van 40 gl. over een jaer onderhout van Jan Aelberts verscheenen den 26 september 1656 blijckende bij quitantie dus.     X L gl.
 
den rendant heeft Teeuwen Aelberts inden jare 1656 inde cost gehadt 6 weecke compt daer voor.           IIII gl. X st.
29
 
 
betaelt aen Peter Teeuwens
Okt 16, 2018 geplaatst in Nederlands door cam321

1 Antwoord

0 stemmen
 
Beste antwoord
Dit zijn kwitanties (ontvangstbevestigingen) voor onderhoud (verzorging) van derden.

folio 64. kinderen uijtgeeff van het bestelde der kinderen. betaelt aen Willem Verbaerschot over een jaer cost gelt van Ercken Jange Jans ende huijshuijr van Dries Geven volgens quitantie get. no. 39 in gelt de somme van.     XII gl. in rogge          XVII vat
Folio 64: Uitgave betreffende de bestelling van de kinderen. Betaald aan Willem Verbaerschot het jaarkostgeld van Erken Jange Jans en de huishuur van Dries Geven volgens de kwitantie 39 in geld de som van 12 gulden in rogge = 17 vaten (een inhoudsmaat)

betaelt aen Silvester van Hemstelrooij over t’ onderhouden inde kost de dochter Philips de speelman.           VI vat
Betaald aan Silvester van Hemstelrooij voor de kosten van het onderhoud van de dochter van Philips de Speelman ….  6 vaten

betaelt aen Gerrit Bernarts over t’ onderhouden inde cost van Pireijn Bex voorden tijt van 1 jaer haer verscheenen november 1656 de somme van.     XL gl.
Betaald aan Gerrit Bernarts voor de kosten van het onderhoud van Pireijn Bex voor de tijd van 1 jaar met vervaldatum november 1656 de som van 11 gulden.

folio 64 verso. betaelt aende Griet Bernarts op reeckeningh van het toecom jaer de somme van. VI gl.
Folio 64 Betaald aan Griet Bernarts voor het komende jaar de som van 6 gulden

betaelt aen Wouter Janssen over t’ onderhouden van Neesken Cornelis volgens quitantie no. 41 de somme van,           LXIII  gl.
Betaald aan Wouter Janssen voor het onderhoud van Nessken Cornelis volgens de kwitantie 41 de som van 63 gulden
 
betaelt aen Hendrick Aert Deckers de somme van 40 gl. over een jaer onderhout van Jan Aelberts verscheenen den 26 september 1656 blijckende bij quitantie dus.     X L gl.
Betaald aan Hendrick Aert Deckers de som van 40 gulden voor een jaar onderhoud van Jan Aelberts met vervaldatum de 26e september 1656 volgens kwitantie 40 gulden.
 
den rendant heeft Teeuwen Aelberts inden jare 1656 inde cost gehadt 6 weecke compt daer voor.           IIII gl. X st.
De boekhouder heeft Teeuwen Aelberts in het jaar 1656 6 weken in de kost gehad en ontvangt daarvoor 4 gulden en 10 stuivers.
 
betaelt aen Peter Teeuwens
Betaald aan Peter Teeuwens
Okt 17, 2018 beantwoord door spanishjohan
Okt 17, 2018 geselecteerd door cam321
Hartelijk bedankt!
...