Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

ik moet voor een taak dit gaan vertalen maar heb dus geen idee wat dit betekend

0 stemmen
NU gaet hier up eene claghe.
 Isingrijn ende sine maghe
 Ghinghen voer den coninc staen
 Ysengrijn begonste saen
Ende sprac: ‘Coninc, heere,
Dor hu edelheit ende dor hu eere
Ende dor recht ende dor ghenade,
Ontfaerme hu miere scade
Die mi Reynaert heeft ghedaen,
Daer ic af dicken hebbe ontfaen
Groeten lachter ende verlies.
Voer al dandre ontfaerme hu dies
Dat hi mijn wijf hevet verhoert
Ende mine kindre so mesvoert
Dat hise beseekede daer si laghen,
Datter twee noint ne saghen
Ende si worden staer blent[15].
Mar 16, 2020 geplaatst in Nederlands door Amberdekameleon

1 Antwoord

0 stemmen
betekent. Van den vos Reynaerde: spieken hieronder

https://www.dbnl.org/tekst/_vos001vosr25_01/_vos001vosr25_01_0003.php

links de originele tekst, rechts de 'vertaalde' tekst
Mar 16, 2020 beantwoord door Zoë 1212
super bedankt!!
succes Amber
...