Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Is het: Velen zijn geroepen, slechts weinigen zijn uitverkoren. - of moet de n weg

0 stemmen
Ik zit ook op vraag link en gebruik vaak zoals hier -velen- en -weinigen-, maar het kan net zo goed zijn -vele- en -weinige- volgens mij  of is het een meervoud met n
Bij: Hij is de enige, zou ik er geen n achter zetten
Apr 29, 2013 geplaatst in Nederlands door PaulvdIng
Apr 29, 2013 gewijzigd door PaulvdIng

1 Antwoord

+2 stemmen
Bij zelfstandig gebruik is het altijd 'vele' als dieren of dingen worden aangeduid en 'velen' als mensen worden bedoeld. Vele in combinatie met personen of dieren krijgt nooit een n. Hetzelfde geldt voor alle, beide, sommige, enige. Voorbeelden: Veel katten zijn zwart. Vele zijn zwart; Veel vrienden zijn werkloos. Velen zijn werkloos. Het is ook: velen van hen
Apr 29, 2013 beantwoord door spanishjohan
Apr 29, 2013 gewijzigd door spanishjohan
OK, bedankt. Er zit een regel achter die ik niet ken, vandaar mijn verwarring.
Er moet toch geen n achter: Hij is de enige. Dat valt toch niet onder deze regel?
Toch wel: hij = enkelvoud, daardoor geen n erachter, maar:
Zij zijn de enigen = meervoud dus een n erachter

NB. de overtreffende trap van enige is NIET enigste, zoals vrijwel iedereen zegt. Het woord enigste bestaat niet uit gronde van dat er maar één (unieke) is. Dus een vergrotende of overtreffende trap is overbodig.
vb. Dit is het enige exemplaar van deze postzegel.
Onoplettend, nog niet goed bestudeerd.
Jammer, dat is een van de weinige dingen
 die ik wel goed doe. NOOIT enigste.
...