Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Bestaat er een Engels woord voor de functienaam documentalist?

0 stemmen
Mijn functienaam is Technisch Documentalist.
Nu bestaat er volgens verschillende woordenboeken geen vertaling naar het Engels voor het woord documentalist. Weet iemand daar wat over te zeggen?
Dank alvast
Jul 23, 2013 geplaatst in Engels door NicoBakker

1 Antwoord

+1 stem
A documentalist is a kind of librarian, trained in documentation science and specializing in assisting researchers in their search for scientific and technical documentation.

Een documentalist is een soort van bibliothecaris, opgeleid in de documentatie wetenschap en gespecialiseerd in het bijstaan van onderzoekers in hun zoektocht naar wetenschappelijke en technische documentatie.

Dus volgens dit artikel is de Engelse vertaling: documentalist, ook als zodanig omschreven in de Engelse online encyclopedie.
Jul 23, 2013 beantwoord door spanishjohan
ter aanvulling:
When the field of documentation changed its name to information science, the terms information specialist or information professional often replaced the term documentalist.

Toen het gebied van documentatie haar naam veranderde in informatica, werd de term documentalist vaak vervangen door informatie specialist of informatie professional

Gerelateerde vragen

1 antwoord 409x bekeken
2 antwoorden 494x bekeken
Mar 13, 2012 geplaatst in Engels door anoniem
5 antwoorden 2,011x bekeken
2 antwoorden 1,090x bekeken
1 antwoord 450x bekeken
...