Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Is er iemand die goed Spaans spreekt en mijn Spaanse opstel even wil controleren op fouten?

0 stemmen
Ik zit in havo 4 en voor Spaans moet ik een krantenartikel vertalen in mijn eigen Spaanse woorden en daar krijg ik een cijfer voor die meerdere keren meetelt voor mijn eindcijfer. Zijn er mensen die goed Spaans spreken en willen controleren of er nog fouten inzitten? Alvast bedankt.

De WhatsApppziekte bestaat
La enfermedad de WhatsApp existe

Mijn artikel gaat over een vrouw die de WhatsAppziekte heeft.
Mi artículo se trata de una mujer que tiene la enfermedad de WhatsApp.
Ik vind het een leuk artikel omdat veel mensen WhatsApp gebruiken.
Me gusta este artículo porque mucha gente usa WhatsApp.

Een vrouw is vierendertig jaar en heeft een baby in zich (zwanger).
Una mujer tiene treinta y cuatro años y tiene un bebé en ella.
Ze heeft een ziekte door WhatsApp.
Ella tiene una enfermedad de WhatsApp.
De vrouw heeft een gesprek in het ziekenhuis gehad.
La mujer ha tenido una conversación en el hospital.
Ze werkt daar.
Ella trabaja esa.
Ze heeft pijn in haar hand.
Ella tiene dolor en la mano.
Omdat zij meer dan zes uur WhatsApp gebruikt.
Porque ella usa WhatsApp más de seis horas.
Ze mag de telefoon voor een tijd niet gebruiken.
Ella no puede usa el movíl por un tiempo.
Veel mensen hebben een verslaving voor hun mobieltjes.
Muchas personas tienen una addición para sus móviles.

Ik vind het een leuk artikel omdat het grappig en interessant is. Ik heb niet geweten dat je pijn krijgt in je hand wanneer je voor veel tijd je mobiel gebruikt.
Me gusta este artículo porque es divertido y interessante. He no sabido que tú tienes dolor en la mano cuándo tú usas el movíl por mucho tiempo.


116 palabras
Mei 12, 2014 geplaatst in Spaans door TürkçeLisa

2 Antwoorden

0 stemmen
Van mij krijg je een 8½ voor dit opstel. Enkel een paar kleine wijzigingen. Let vooral op de accenttekens. Die gebruik je bij woorden als tu alleen als je er een bepaald persoon mee bedoelt. Movil is zonder accentteken omdat de klemtoon op de voorlaatste klinker valt. Móviles is met accenteken omdat de klemtoon niet op de voorlaatste klinker valt!
Ga zo door!

De WhatsApppziekte bestaat
La enfermedad de WhatsApp existe

Mijn artikel gaat over een vrouw die de WhatsAppziekte heeft.
Mi artículo se trata de una mujer que tiene la enfermedad de WhatsApp.
Ik vind het een leuk artikel omdat veel mensen WhatsApp gebruiken.
Me gusta este artículo porque mucha gente usa WhatsApp.

Een vrouw is vierendertig jaar en heeft een baby in zich (zwanger).
Una mujer tiene treinta y cuatro años y tiene un bebé en ella. (embarazada)
Ze heeft een ziekte door WhatsApp.
Ella tiene una enfermedad por WhatsApp.
De vrouw heeft een gesprek in het ziekenhuis gehad.
La mujer ha tenido una conversación en el hospital.
Ze werkt daar.
Ella trabaja allí
Ze heeft pijn in haar hand.
Ella tiene dolor en la mano.
Omdat zij meer dan zes uur WhatsApp gebruikt.
Porque ella usa WhatsApp más de seis horas.
Ze mag de telefoon voor een tijd niet gebruiken.
Ella no puede usar el movil por un tiempo.
Veel mensen hebben een verslaving voor hun mobieltjes.
Muchas personas tienen una addición a sus móviles.

Ik vind het een leuk artikel omdat het grappig en interessant is. Ik heb niet geweten dat je pijn krijgt in je hand wanneer je voor veel tijd je mobiel gebruikt.
Me gusta este artículo porque es divertido y interessante. No he sabido que tu obtienes dolor en la mano cuando tu utilizas el movíl por mucho tiempo.
Mei 12, 2014 beantwoord door spanishjohan
Oké ontzettend bedankt!
0 stemmen
permitteert u nog een enkele correctie (uitgaande van reeds spanishjohans corrigeerwerk):
Mi artículo trata de …. zonder "se"

Ella tiene un dolor en la mano.

Ze mag niet…….,  no le esta permitida de usar (utilizar)…… (puede vind ik wat verwarrend hier)

No he sabido que tu obtienes dolor en la mano ….: que uno obtiene (un) dolor en la mano cuando uno utiliza el movíl por mucho tiempo.
Mei 12, 2014 beantwoord door yancito
hartelijk dank!
"Esa" is niet correct. Vervangen door "allá".
Ella beter niet gebruiken in "Porque ella usa " Ella zit al in het werkwoord.
"para" => vervangen door "a":

Benieuwd wat spanishjohan hiervan vindt....
spanishjohan vindt er het volgende van:
allá en allí zijn synoniemen en kunnen afwisselend gebruikt worden.
Het persoonlijk voornaamwoord wordt meestal weggelaten, tenzij je er een speciaal persoon mee bedoelt. Ik denk dat dit in het opstel het geval is.
para moet zijn a = correct (zie ook mijn vertaling)
Jaja maar ik vind dat ieder keer herhaald gebruik van "ella" onnodig  storend. Het geeft  ook de (in dit geval juiste) indruk dat de gebruiker niet proficient is.
Dat is zeker zo, (dat ella).ik stel voor:

Una mujer tiene treinta y cuatro años y esta embarazada.
Tiene una enfermedad (causada) por WhatsApp.
Ha tenido una conversación en el hospital.
Ella trabaja allí.
Tiene un dolor en la mano,
porque utiliza el WhatsApp más de seis horas.
No puede usar el móvil por un tiempo. (No le esta permitida de usar el móvil por un tiempo.)
Muchas personas tienen una adicción (!!!) a sus móviles.

(ook enkele schrijfwijzes gecorrigeerd)

Me gusta este artículo porque es divertido y interesante. No he sabido que : uno obtiene (un) dolor en la mano cuando utiliza el móvíl por mucho tiempo.
...