Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Problematiek met Engels, blokkade tijdens studie Nederlands recht, HELP

0 stemmen
Beste lezers,

Momenteel studeer ik aan de Universiteit - Nederlands recht - maar ondervind ik veel problemen met mijn ronduit belabberde kennis van de Engelse taal. Het is bijna beschamend te noemen dat iemand op academisch niveau een Engels niveau heeft van A2. Ik moet voor mijn studie veel internationale stukken lezen waar de voertaal Engels is. Een stuk terug in de tijd, basisonderwijs geen Engels gehad, middelbaar onderwijs wel van Engels mogen genieten maar het telkens niet begrijpen. Daarnaast heb ik remedial teaching gehad en nog extra privé bijles, en wat weet ik er nog van, weinig!
Het lezen op mbo/hbo niveau gaat me nog enigszins goed af, maar op academisch niveau wordt het al lastig. Het juridisch jargon is nu eenmaal lastig, daardoor moet ik veel gebruik maken van vertaal sites en zeker van hele zinnen. Het spreken van Engels is om te lachen, dan gaat mijn brein in een soort overgang van welke Engelse woorden ken ik, mijn woordenschat is enorm laag, en wat zullen we is bij elkaar zetten dat het een soort Nederlandse zin is met een Engels accent. Het schrijven van Engels, daar zal ik maar niet te veel woorden aan vuil maken, want dan ben ik blij als ik minder dan 10 fouten in een zin maak.

Nu is de vraag natuurlijk waarom studeer je dan op academisch niveau? Die vraag wil ik beantwoorden met dat ik het Nederlands recht heel erg interessant vind en hoe dit toegepast wordt. Zelf wil ik mij niet op het internationale recht richtend mede door mijn gebrekkige kennis van het Engels, maar wil ik mijn focus leggen op het privaatrecht en dan specifiek op de onrechtmatige daad.

Het liefst ga ik een half jaar naar Londen om daar mijn Engels te verbeteren en later misschien zelfs in Londen wonen, maar daar is voor nu op financieel gebied even geen ruimte voor.

Genoeg informatie over mij, graag hoor ik wat ik kan doen.
Feb 24, 2015 geplaatst in Engels door michaelk
Feb 24, 2015 gewijzigd door michaelk
Voordat ik dieper op jouw epistel inga, een kleine opmerking over de spelling.
Word wordt altijd met 'dt' geschreven tenzij er 'ik' vóór of 'ik/jij' achter staat. En internationaal schrijf je met een kleine letter tenzij het een onderdeel is van een naam of instituut. Dit echter terzijde.

1 Antwoord

0 stemmen
Om te beginnen vind ik het uiterst vreemd om te lezen dat je het tot universitair onderwijs gebracht hebt zonder een zeker niveau Engels te halen. Normaal gesproken spreekt, leest en schrijft iedere leerling met een diploma havo, mbo, gymnasium/lyceum voldoende Engels om aan de universitaire toelatingseisen te voldoen. Bij jou schijnt dat niet het geval te zijn. Dit kan vele oorzaken hebben waaronder de meest waarschijnlijke dyslexie is. (woordblindheid). Dyslexie komt veel voor en wordt door de getroffene meestal niet erkend of herkend. Een voorbeeld is mijn dochter. Ze kan geen zin in het Nederlands zonder fouten schrijven. Het doet pijn aan de ogen om het te lezen. Ze schrijft echter foutloos Spaans. Er is wel degelijk iets aan te doen en wel het volgende:
Je laat door een ander een lange lijst van Engelse woorden maken, moeilijke en eenvoudige dwars door elkaar. Nu schrijf je als een dictee die woordjes op (dus iemand leest de woorden voor, zelf niet kijken!!) Dit herhaal je dagelijks net zolang totdat je alle woorden correct schrijft. Zelfkastijding is nodig. 1 fout = overdoen. Na 2-3 weken zul merken dat jouw Engels enorm verbetert, zowel wat spelling als zinsbouw betreft.
De reden is dat je door deze oefening een woordprojectie ontwikkelt waarbij je het hele woord en niet de losse letters voor je ziet.
Ik heb vele mensen met deze therapie kunnen helpen.
Overigens lijkt het me geen goed idee om naar Londen te gaan om Engels te leren. Het soort taaltje dat men daar spreekt (cockney) heeft nauwelijks iets met Engels te maken. Beter naar midden of zuidwest Engeland.
Verder bestaat er een juridisch woordenboek NL-E en E-NL. die ook zeer behulpzaam zijn kan bij de oefeningen. Tenslotte kun je jouw Engels automatisch laten corrigeren via de volgende correctiesite:  
http://www.spelling.nu/#
Het beste ermee en denk eraan: Motivatie is de weg naar succes.
Feb 25, 2015 beantwoord door spanishjohan
...