Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wilt iemand dit helemaal controleren want heb een franse spreekbeurt maar heb niemand die het kan controleren.

0 stemmen
Presentation Nathalie
Bonjour  tout le monde- hallo iedereen
Je garde mon discours à propos de mon avenir
Je garde mon discours sur mon futur- ik houdt mijn spreekbeurt over mijn toekomst
 
 
Je choisis pour ce sujet, parce que je vois mon avenir très long pour moi- ik heb voor dit onderwerp gekozen  
omdat ik mijn toekomst al heel lang voor mij zie.  
 
 
 
Je commence où, je suis maintenant- ik begin waar ik nu ben
Je vais commencer pour l'instant- ik zal beginnen bij nu  
 
 
 
 
Après mon examen je veux faire VWO – na mijn examen wil ik vwo gaan doen
 
 
parce que je veux vraiment aller au université- want ik wil heel graag naar de universiteit gaan
 
au l'Université, je veux étudier le droit- op de universiteit wil ik rechten studeren
 
 
parce que je me vois dans le futur comme un avocat- omdat ik mijzelf in de toekomst zie als advocaat  
 
 
il me semble très intéressant- het lijkt mij heel erg interresant
 
parce que vous vous levez pour quelqu'un , alors que vous savez peut-être que la personne est mal- omdat je voor  iemand opkomt, terwijl je misschien wel weet dat diegene fout zit
 
 
si je dois mon diplôme- als ik mijn diploma heb,
 
 
Je veux un oeuvres année- wil ik gaan werken.
 
Je veux sauver pendant un an pour voyager- een jaar lang wil ik sparen, om te kunnen reizen.  
 
 
 
ou avec un ami ou mon futur ami-  of met een vriendin, of met mijn toekomstige vriend.
 
 
Je veux quatre mois à voyager à travers l'Asie- ik wil vier maanden door azie reizen.
 
 
Après mon voyage-  na mijn reis,
 
 
Je commence mes études- begin ik met mijn studie.
 
 
 
 
Je veux continuer à vivre aux Pays-Bas- ik wil in nederland blijven wonen
et je veux vraiment deux enfants- en ik wil heel graag twee kinderen
 
 
à l'avenir , je ne regarde pas- verder in de toekomst wil ik niet kijken
 
 
parce qu'en fait, vous avez à vivre avec le jour- want eigenlijk moet je met de dag mee leven.  
 
 
vous ne savez jamais ce qui va arriver demain- je weet nooit wat er morgen gebeuren zal
 
 
 
ce fut ma présentation- dit was mijn spreekbeurt
 
 
Je espère que vous avez apprécié- ik hoop dat jullie ervan genoten hebben
Jun 1, 2015 geplaatst in Frans door nathalie.erfanipiak

1 Antwoord

0 stemmen
Hieronder de tekst, gecorrigeerd en wel

Je fais mon discours sur mon avenir
J'ai choisi ce sujet, parce que c'est déjà un moment que j'ai une idée de mon avenir
Je vais commencer où je suis maintenant
Après mon examen je veux faire VWO, parce que je veux vraiment aller à l'université
A l'université, je veux étudier le droit, car je me vois dans le futur comme un avocat
Cela me semble très intéressant, car parce que vous défendez quelqu'un, même en sachant que cette personne n'est peut-être pas innocente
Après mon diplôme je veux d'abord travailler et épargner l'argent pendant un an pour pouvoir voyager, avec une amie ou mon futur ami
Je veux voyager pendant quatre mois à travers de l'Asie
Après mon voyage je commencerai mes études
Je veux continuer à vivre aux Pays-Bas et éventuellement je voudrais vraiment deux enfants
Je ne veux pas regarder plus loin que ça dans l'avenir, parce que il faut vivre le moment, car on ne sait jamais ce qui arrivera demain
Voilà, c'est fini ma présentation.
J'espère que vous l'avez apprécié

Ik heb in de vertaling omdat afgewisseld met want, anders wordt het te eentonig met alsmaar parce que
Jun 2, 2015 beantwoord door mollandaise
Heel erg bedankt! U heeft mij hier heel erg mee geholpen. Ik waardeer dit enorm!
...