Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wat is het verschil tussen Había una vez en Èrase una vez?

0 stemmen
Soms wordt  "Había una vez"  gebruikt voor "Er was eens" en een andere keer gebruikt men "Èrase una vez".    Wie kan me het verschil uitleggen?
Jun 20, 2015 geplaatst in Spaans door Albert Melskens
Jun 21, 2015 trefwoorden gewijzigd door Albert Melskens

1 Antwoord

0 stemmen
misschien is er een klein litterair verschil, maar het betekent exact hetzelfde.
het éen is een vervoeging van haber= hebben,er zijn, het ander van eser= zijn, eser(se) er zijn.
Ben in het dorp nog niemand tegengekomen die onderscheid maakt, "había una vez" wordt het meest gebruikt.
Jun 21, 2015 beantwoord door yancito
muchos gracías Yancito
nog een toevoeging:
er is een klein verschil: érase wordt gebruikt voor lang lang geleden, había is onbepaalder van tijd (ev. korter dus).
In het NLs dus "er was eens lang lang geleden....", en "er was eens....".
Tenzij je een nieuw sprookje hebt uitgevonden (alle Spaanse sprookjes beginnen met Erase una vez) begin je je verhaal best met Habia una vez...

Gerelateerde vragen

...