Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wat is een goede vertaling van 'van verschillende persoonlijkheden' en wat betekent 'variis ingeniis'?

0 stemmen
Ik ben op zoek naar een vertaling van het bovengenoemde, letterlijk en figuurlijk wanneer er een verschil tussen zit. Een vertaling die omvat kan worden in 1 woord zou perfect zijn. Als u een synoniem weet welke een mooie vertaling heeft, zou u die dan kunnen geven, bij voorbaat dank.
Sep 22, 2015 geplaatst in Latijn door Walewein Noordam

3 Antwoorden

+1 stem
zonder context alweer, wat denken deze mensen wat taal is eigenlijk ?
dit is geen doen meer, het maar moeten gissen naar wat gevraagd wordt, de oerdomheid van de vrager die een bestelling doet, zonder zich zelf de moeite te geven het gevraagde, niet meer dan een los samenraapsel van woorden, te verduidelijken in een verband waaruit de betekenis kan blijken. Ik geloof dat ik er maar mee ophou.
Sep 23, 2015 beantwoord door yancito
Beste yancito,

Ik begrijp ergens wel je ergenissen, maar het feit blijft wel dat dit überhaupt geen context heeft. Het is een naam van een clubje vrienden van mij, wij dachten, hmm, laten we een toepasselijke naam verzinnen en het in het Latijn doen, want dat vonden wij mooi. Wij zijn een clubje van verschillende persoonlijke en zodoende ook mijn vraag. Variis ingeniis is een vertaling die We gevonden hadden via Google translate, maar wij hadden argwaan ten opzichte van deze vertaling, dus zijn We op dit forum terecht gekomen.   Bied dit genoeg context om alsnog mijn initiële vraag te beantwoorden? Bij voorbaat dank
dank je wel. dit geeft in elk geval een houvast of een richting zeg maar.
als meer mensen zo'n omschrijven gaven zou het er een stuk sneller en kwalitatief ook beter op worden. Ik ga er mee aan de slag, hoop anderen ook want geen sinecure.
0 stemmen
een bod: simul absimilis (sumus)
(wij zijn) samen ongelijken

zal zeker correcties t.a.v. naamvallen ecc. behoeven.

(variis is diverse, meerdere in aantal)
Sep 23, 2015 beantwoord door yancito
0 stemmen
Zoals Yancito al zei: zonder context is het voor Latinisten lastig om te bepalen wat iets betekend dat op het eerste oog een los onderdeel uit een zin is. Wat je goed moet begrijpen is dat het Latijn een taal is met naamvallen en hierdoor verbuigen woorden dus naar de naamval waarin het woord redekundig past. Vergelijk dit maar met het ontleden van een Nederlandse zin in bijvoorbeeld het onderwerp, lijdend voorwerp en een bijwoordelijke bepaling. In een Nederlandse zin is het vooral de positie van woorden in een zin die bepaalt welke redekundige betekenis de elementen hebben, maar in het Latijn is dit de verbuiging van het woord zelf.
Met dit in gedachte kunnen we kijken naar “variis engeniis”. U kunt het waarschijnlijk niet weten, maar op het eerste oog kan dit werkelijk tientallen betekenissen hebben van “afwisselende karakters” tot “veelzijdige verlangen” aangezien dit uit een bijvoeglijk naamwoord (varius) met verschillende betekenissen bestaat en uit een zelfstandig naamwoord (ingenium) met verschillende betekenissen bestaat. Daar komt ook nog bij dat het verbogen is en in de naamval dativus of ablativus staat (deze nemen elk van beide tal van redekundige mogelijkheden met zich mee). Hierdoor is het enkel in de context van een gehele zin mogelijk om te zien welke redekundige betekenis hier gebruikt wordt. Nu blijkt echter na uw toelichting dat u dit met Google translate heeft vertaald en dat maakt het dus een vrij betekenisloos element tenzij u bijvoorbeeld iets zou willen zeggen als: “Door verschillende karakters”.
Een goede vertaling voor “Van verschillende persoonlijkheden” zoals u het bedoeld is denk ik: “ab variis personis”. Dit drukt uit wat u zoekt: “Afkomstig/vanuit/bestaande uit verschillende/veelzijdige persoonlijkheden”.
Sep 23, 2015 beantwoord door Ventus_translatoris
...