Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Cómo te llamas

0 stemmen
Wat betekent het
Okt 17, 2015 geplaatst in Nederlands door lientje

1 Antwoord

0 stemmen
como = wat, hoe, zoals, gelijk.
como te llamas = hoe heet je of wat is je naam.

Let wel: como schrijf je zonder accentteken '.
cómo (met accentteken) is een uitroep van verwondering: Cómo = Wat!!, Hoe!! of:
cómo te llamas = wat is je naam, nadat je van je verwondering bent bekomen en het nog eens vraagt.
Dit komt nogal eens voor bij de jongensnaam Jesús (Jezus). Veel jongens en mannen in Spanje heten Jezus en toeristen vragen danook weleens: Cómo te llamas??
Okt 17, 2015 beantwoord door spanishjohan
dat over het accent op de o of niet: como zónder is veelal "gelijk aan", en "hoe" is cómo. Cómo te llamas is volstrekt normaal en correct, lijkt me.
Het accent van een woord ligt volgens de Spaanse grammatica op de voorlaatste klinker: coche, fresa, cerradura, como enz. en krijgt dan geen accentteken. Uitzondering is als de voorlaatste klinker een i is: día, enciclopedía, papelería enz. Wél krijgt het woord een accentteken als de klemtoon op een andere dan de voorlaatste klinker ligt: atención, conclusión, tráfico. Een woord krijgt een accenteken op een willekeurige klinker als er een uitroep of verwondering vanuit gaat; cómo??!, dónde?, etc.
Dit is een greep uit de accent-grammatica en is dus niet volledig!

Gerelateerde vragen

2 antwoorden 976x bekeken
3 antwoorden 457x bekeken
1 antwoord 651x bekeken
1 antwoord 202x bekeken
...