Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wie kan deze zinnen vertalen naae het Frans aub?

0 stemmen
Mijn presentatie gaat over cap esperance die al ondertussen 23 jaar actief is.
Cap esperance is opgericht in 9 december 1992 door christope alexander onder de naam "kinderen van de hoop".
De naam veranderde in 29 oktober 1997 naar "cape hope"  .

Zoals je op de foto ziet in 1993 begon de herstel van de eerste gebouw. In 1994 kwamen er 2 kinderen  en in 1995 kwamen er 11 nieuwe kinderen.
Deze organisatie is bedoeld voor kansarmen kinderen de organisatie voed deze kinderen op in hun huizen en bieden hun heel veel mogelijkheden. De kinderen leren academisch ondersteunde activiteiten. Ook volgen ze de leerplicht. De organisatie wilt zich ontwikkelen in Frankrijk en zelfs over de hele wereld.

De organisatie bevindt zicht Letland een paar uurkes van Frankrijk.
De organisatie bestaat uit de subsidies van de gemeente en vrijwilligers die geld storten naar de vereniging.
Nov 11, 2015 geplaatst in Frans door Kvnc

2 Antwoorden

0 stemmen
Ik heb het zo goed mogelijk proberen te vertalen, hopelijk help het wat!

Ma présentation traite du cap espérance (cap de Bonne-Espérance ?), qui est entre-temps déjà 23 ans actif. Le cap de Bonne-Espérance s’est déclaré au 9 Décembre 1992 par Christope Alexander par le nom de « Les Enfants de l’espérance ». Le nom a été changé au 29 Octobre 1997 à « Cape Hope ».
Comme vous pouvez voir sur le photo, en 1993 le rétablissement du bâtiment a commencé. En 1994, deux enfants sont venus et, en 1995, onze nouveaux enfants y sont venus. Cette organisation s’est adressé aux enfants défavorisés. Elle les éduque dans leur maisons et elle les offre beaucoup de possibilités. Les enfants apprennent des activités académiques soutenu. Ils suivent aussi la scolarité obligatoire. L’organisation veut se développer en France et même de par le monde.
L’organisation se trouve en Lettonie, quelques heures (loin) de France. Elle existe des subventions de la commune et des bénévoles qui versent de l’argent pour la nouvelle association.
Mar 11, 2016 beantwoord door Shinokagi
0 stemmen
Ma présentation porte sur le cap-espérance qui existe depuis 23 ans.
Cap Espérance a été fondée le 9 décembre 1992 par christope Alexandre sous le nom de "children of hope".
Le nom a changé pour "cape hope" le 29 octobre 1997.

Comme vous pouvez le voir sur la photo en 1993, la restauration du premier bâtiment a commencé. En 1994, il y avait 2 enfants et en 1995 il y avait 11 nouveaux enfants.
Cette organisation est destinée aux enfants défavorisés, elle les éduque chez eux et leur offre de nombreuses possibilités. Les enfants apprennent des activités soutenues académiquement. Ils suivent également l'éducation obligatoire. L'organisation veut se développer en France et même dans le monde.

L'organisation est vue en Lettonie à quelques heures de la France.
L'organisation est composée de subventions de la municipalité et de bénévoles qui donnent de l'argent à l'association.
Jul 5, 2018 beantwoord door Catstar
...