Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

hoe gebruik ik de ww saber en poder bij zinvorming.bv,sabes tocar el piano? y puedo ir a pie al trabajo

0 stemmen
Cuando se traduce por saber y cuando por poder?
Nov 16, 2015 geplaatst in Spaans door peterlam

1 Antwoord

0 stemmen
In het algemeen:
saber = weten, kunnen (met de hersens, mentaal)
poder = kunnen (met het lichaam, fysiek)
tu puedes andar al pueblo = je kunt naar het dorp lopen (fysieke inzet)
tu sabes andar al pueblo = je weet de weg naar het dorp te lopen (mentale inzet)
Dus je kunt zeggen: tu sabes y puedes andar al pueblo = je weet de weg en kunt naar het dorp lopen.
Nu zijn er momenten waarop het verschil zo gering is dat je beide door elkaar kunt gebruiken.
¿sabes tocar el piano? <--> ¿puedes tocar el piano? = weet je hoe je piano moet spelen en kun je piano spelen.
Zo is het alweer het zinsverband dat uiteindelijk het juiste werkwoord als correct aanwijst.
Nov 16, 2015 beantwoord door spanishjohan
Nov 16, 2015 gewijzigd door spanishjohan
het is gewoon het verschil tussen "kenne" en "kanne", zoals dat in Haarlemse spreektaal voorkwam. "Kenne" = kunnen, in staat zijn, en "kanne" is kennen, kennis hebben van. "Ken het dakku kan ?": Kan het dat ik kennis heb aan u?.
Eenvoudig toch. Uitvoerig door Spjohan beantwoord: poder= in staat zijn, saber= de kunde (kennis) hebben om te.
Toch nog een opmerking hierbij.
Het gebruik in het Spaans is identiek aan dat van 'savoir' en 'pouvoir' in het Frans.
'Kun jij piano spelen?' (Heb je het geleerd?) kan enkel vertaald worden door 'Tu sais jouer au piano?' net zoals 'Kun je zwemmen?' in het Frans 'Tu sais nager?' is. Hiervoor kan men pouvoir niet gebruiken, zeker niet in een vragende zin. In een bevestigende zin kan het wel: 'Tu peux jouer au piano.' en 'Tu peux nager.' heeft hier dan de betekenis van een toelating:'Je mag (op de) piano spelen', 'Je mag (hier) zwemmen.'
PS: Het is volledig een kwestie van taalgevoel: wie hierover beschikt past dit correct toe zonder erbij na te denken. Regeltjes die hiervoor bedacht worden zijn nooit optimaal, er zullen altijd uitzonderingen zijn.
Voor spaanstalige mensen is het taalgevoel meegegroeid met de persoon. In alle andere gevallen heten die regels en regeltjes grammatica en is van het allergrootste nut voor een ieder die de taal wil leren spreken en die niet in het land woont. En geloof me, ook Spanjaarden maken er soms een potje van, net zoals vele, vele Nederlanders. O grammatica, let op u saeck! (vrij naar Valerius)
Ik ben het met je eens, maar bedoel hiermee het volgende: Eerst is er de gesproken taal en pas daarna wordt geprobeerd deze in regeltjes te vatten.
In het REA woordenboek vind je 8 betekenissen van en 15 uitdrukkingen met 'saber', bij 'poder'is dit respectievelijk 6 en 19 en dit voor spaanssprekenden, voor anderstaligen betekent dit een veelvoud hiervan. Voor typische 'moeilijkheden' zoals saber/poder, tener que/deber, por/para, indicatief/subjonctief, ... kun je ook leren op je taalgevoel af te gaan: 'No que sé' klinkt dan even gek als 'Het paard slaat op zijn hol' zonder dat je hierbij aan een regeltje moet denken.
Amen !                               .
...