Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Kan iemand transcriberen?

0 stemmen
oefeningen op fonetische transcriptie.Geef een fonetische transcriptie van de  standaarduitspraak van de volgende woorden/woordcombinaties.
Onderstreep, benoem en bespreek de gevallen van assimilatie.

1)een onfortuinlijke liefde.
2)goudgele bloemen.
3)het ringkraakbeen.
4)mijn grootvader
5)huisjesmelker

Mijn prof heeft deze opdracht niet verbeterd en ik wil nakijken of ik wel juist ben want ik heb maandag examen... Dus als iemand hier goed kan transcriberen? Alle hulp is welkom :)
Jan 21, 2017 geplaatst in Nederlands door Nora Pauwels
Als ik het goed begrijp wil je de gevraagde teksten in fonetisch schrift? bv.:     [trɑnskri'berə(n)]
En met assimilatie bedoel je het samensmelten of het weglaten in de spraak van medeklinkers?
Zowel transcriberen als assimileren hebben meerdere betekenissen.
Ik vraag maar even voor de zekerheid voordat we langs elkaar praten..
Hoi! Inderdaad, fonetisch schrift (diakritische tekens hoeven niet).
Assimilatie: progressief, regressief, stem, plaats, inwendig, uitweindig.
Ik kan de woorden wel fonetisch schrijven maar ik heb geen fonetisch toetsenbord.!
Oh oké, je mag altijd een afbeelding uploaden als je wil
https://afbeeldinguploaden.nl/# , maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Toch bedankt!
Lukt niet. Mijn pc-software is te oud voor deze techniek. (ik moet toch eens nieuwe software aanschaffen).
Toch nog een tip:
In het fonetisch schrift staat de assimilatie tussen haakjes. vb.   [trɑnskri'berə(n)] de n = progressieve assimilatie (de n wordt stemloos uitgesproken)
Misschien heb je er wat aan.
Goede tip, bedankt!

Log in of registreer om deze vraag te beantwoorden.

Gerelateerde vragen

...