Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Kan iemand mijn Duits controleren en verbeteren? (Presentatie)

0 stemmen
Hallo allemaal ik ben Danielle en zit in klas 3L
Hallo, ich bin Danielle und ich sitze in der Klasse drei L.

Het is natuurlijk handiger als je met de kiosk incheckt want dat gaat veel sneller
Es ist natürlich einfacher, wenn Sie mit dem Kiosk einchecken,weil es viel schneller ist.

Ik zal jullie vandaag assisteren bij de self service check in van City Wings
Ich werde Sie heute am Check Self-Service von City-Wings unterstützen .

Dia: 1
Hier zie je het beginscherm van de kiosk.
Hier sehen Sie den Startbildschirm.

Zoals je kunt zien staan er 2 talen. Engels omdat het de wereldtaal is en natuurlijk ook Nederlands.
Wie Sie sehen können, gibt es zwei Sprachen. Englisch ist die Weltsprache,
aber auch Niederländisch.

Om verder te gaan klik je op het scherm.
Um fortzufahren, klicken Sie auf dem Bildschirm.

Dia 2:
Hier zie je de aantal talen die je kunt kiezen. Deze talen zijn de meest gesproken talen van de wereld.
Hier sehen Sie die Anzahl der Sprachen, die Sie wählen können. Diese Sprachen sind die am meisten Sprachen der Welt gesprochen.

De 3 bovenaan zijn de meest gekozen: Nederlands, Duits en Engels.
Die ersten drei sind die gewählt: Niederländisch, Deutsch und Englisch.

Daaronder heb je: Spaans en Frans.
Und hier haben Sie: Spanisch und Französisch.

Voor nu kiezen wij Engels.
Denn jetzt wählen wir Englisch.

Dia 3:
Om in te kunnen checken moet je jezelf identificeren met paspoort, creditkaart of je frequent flyer kaart, dat is voor mensen die veel vliegen.
Um einzuchecken müssen Sie sich identifizieren, mit einem Reisepass, Kreditkarte oder Ihre Frequent Flyer Karte, das ist für die Menschen die viel fliegen.

Dia: 4
Op dit scherm staat uitgelegd hoe je je paspoort scant, en dat gaat doormiddel van een reader.
Auf diesem Bildschirm wird erklärt, wie Sie Ihren Pass mit einem Leser scannen.

Met de “harde pagina” van je paspoort zet je het op de bovenkant van de reader en zo scant het apparaat alle gegevens.
Mit der "harten Seite"  auf dem Lesegerät scant das Gerät alle Daten.

Dia: 5
Nu is de kiosk aan het zoeken naar de juiste boeking voor de gegevens van uw paspoort.
Jetzt sucht der Kiosk  die richtige Eingabe der Daten Ihres Passes.

Als het goed is, komt hierna de bijbehorende boeking.
Wenn es gut ist, sehen Sie unten die entsprechenden Buchung.

Dia: 6
Hier is het dan, de boeking.
Hier ist es, die Buchung.

Hieronder zie je alle vluchtgegevens.
Im Folgenden Flyer sehen Sie alle Flüge .

Als alles is gecontroleerd druk je op volgende.
Wenn alles kontrolliert ist, drücken Sie "Folgende" .

Dia: 7
Hier zie je een plattegrond van het vliegtuig.
Hier ist einen Plan des Flugzeugs.

De blauwe kleur geeft de stoel aan die het systeem automatisch kiest, dus dat is 3a.
Die blaue Farbe zeigt den Sitz automatisch vom System gewählt, das ist also drei A.

Alle witte stoelen zijn al bezet en de groene stoelen zijn nog beschikbaar.
Alle weiße Sitze sind bereits besetzt und die grünen Sitze sind noch verfügbar.

Dan gaan we verder.
Dann gehen wir weiter.

Dia 8:
En hier wordt gevraagd of je je stoel in het vliegtuig eventueel wilt wijzigen.
Und hier wird gefragt, ob Sie Ihren Sitzplatz im Flugzeug ändern möchten.

We zullen even kijken wat er gebeurd als we op “ja” drukken.
Wir werden sehen, was passiert, wenn wir "Ja" drücken.

Dia 9:
Hier zie je dat het gewijzigd naar een andere stoel dat is 24c.
Hier sehen Sie, dass der Sitz geändert nach 24c ist.

Dat is helemaal achteraan bijna.
Das ist fast auf der Rückseite.

Dan druk je op volgende.
Dann klicken Sie Weiter.

Dia 10:
Nu kom je weer op de vluchtgegevens, maar nu met de gewijzigde stoel.
Sie kommen wieder auf den Flugdaten, aber jetzt mit dem geänderten Sitz.

We drukken weer op volgende.
Wir drücken wieder nächste.

Dia 11:
Nu komen we bij bagage.
Jetzt kommen wir zum  Gepäck .

Zoals je ziet wordt er gevraagd naar het aantal stukken bagage dat je incheckt.
Wie Sie sehen können,  wird nach der anzahl die Taschen, die Sie einchecken gefragt.

Wij checken er 1 in.
Wir checken eins ein.

Dia 12:
Hier heb je weer je boeking.
Hier haben sie Ihre Buchung wieder.

Alleen nu staat het aantal stukken bagage erbij.
die Anzahl der Gepäckstücke steht jetzt auch dabei.

Als je dit hebt gedaan druk je op volgende.
Wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie Weiter

Dia 13:
Hier zie je een aantal gegevens dat op de boardingpass zijn aangegeven: de gate nummer, boarding tijd en je stoelnummer.
Hier sehen sie die Daten, die auf der Bordkarte angezeigt werden, die Gate-Nummer, Einsteigezeit und Sitznummer.

Dit gedeelte wordt gesteurd en het kleine gedeelte mag de passagier meenemen.
Dieser Abschnitt wird zerissen, und der kleiner Abschnitt können Sie mitnehmen.

Dia 14:
Hier zie je het laatste scherm:
Hier sehen Sie den letzten Bildschirm:

En je kan zien dat je je bagage moet afgeven bij de bagage drop off point.
Und Sie können sehen, dass Sie Ihre Gepäck auf dem Gepäck drop off Punkt abliefern müssen.

Dia 15:
Dit was de uitleg over de kiosk.
Das war die Erklärung des Kioskes.

Bedankt voor het meevliegen met city wings!
Vielen Dank für den Flug mit City Wings!

Dankjewel voor jullie aandacht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vragen?
Haben Sie noch Fragen?
Feb 28, 2017 geplaatst in Duits door Danielle El Haddad
Ja, is de brontaal Nederlands of Engels?
Nederlands, ik heb het eerst in het Nederlands uitgetypt en daarna in het Duits.

2 Antwoorden

0 stemmen
Ik zal de tekst voor je corrigeren maar dan moet je even geduld hebben. Vandaag ben ik erg druk. Hier alvast het laatste gedeelte in Duits:

Dia 11:
Wir sind jetzt beim Gepäck angekommen.
Wie Sie sehen können wird gefragt nach der Anzahl der Gepäckstücke die Sie einchecken werden.
Wir checken eine ein.
Dia 12:
Hier bekommen Sie Ihre Buchung wieder.
Aber jetzt steht die Anzahl der Gepäckstücke dabei.
Wenn Sie dieses getan haben pressen als nächstes folgenden
Dia 13:
Hier sehen Sie einige Daten die auf der Bordkarte angezeigt sind: die Gate-Nummer, Einsteigezeit und Sitznummer.
Dieser Abschnitt wird abgetrennt und der kleine Teil kann den Passagier mitnehmen.
Dia 14:
Hier sehen Sie den letzten Bildschirm:
Und da können Sie sehen, dass Sie Ihr Gepäck auf dem drop-off Punkt einliefern müssen.
Dia 15:
Das war die Erklärung des Kiosks.
Vielen Dank fürs Mitfliegen mit City-Wings.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Haben Sie noch Fragen?
Mar 1, 2017 beantwoord door spanishjohan
Bedankt!

Ik ben echt superblij dat u tijd voor mij vrijmaakt.
0 stemmen
Hier deel 1 van jouw tekst. Succes ermee:

Hallo an alle, ich heiße Danielle und ich bin in der Klasse 3L
Es ist natürlich einfacher wenn Sie mit dem Kiosk einchecken, weil es viel schneller ist
Ich werde Sie heute mit dem Self-Service check in von City-Wings unterstützen.
Dia 1: Hier sehen Sie den Startbildschirm des Kiosks.
Wie Sie sehen können gibt es zwei Sprachen. Englisch, weil es ist die universelle Sprache ist und natürlich Niederländisch.
Um fortzufahren klicken Sie auf dem Bildschirm.
Dia 2:
Hier sehen Sie die Anzahl der Sprachen die Sie wählen können. Diese Sprachen sind die am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt.
Die ersten drei sind die am meisten gewählten: Niederländisch, Deutsch und Englisch.
Nachfolgend haben Sie Spanisch und Französisch.
Für jetzt wählen wir Englisch.
Dia 3:
Um einzuchecken müssen Sie sich identifizieren, mit Reisepass, Kreditkarte oder Ihre Vielfliegerkarte, die Karte für Menschen die viel fliegen.
Dia 4
Auf diesem Bildschirm wird erklärt wie Sie Ihren Pass scannen. Das geht mittels einen Leser.
Die "harten Seite" Ihres Passes platzieren Sie oben auf dem Lesegerät und so scannt das Gerät alle Daten.
Dia 5: Jetzt sucht der Kiosk die richtige Buchung für die Daten Ihres Passes.
Wenn es gut ist, ist kommt nachher die entsprechende Buchung.
Dia 6: Hier ist sie schon, die Buchung.
Hierunten finden Sie alle Flugdaten
Wenn alles geprüft ist, drücken Sie auf folgenden ..
Dia 7:
Hier sehen Sie ein Grundriss des Flugzeugs.
Die blaue Farbe repräsentiert den Sitz der durch das System automatisch gewählt wird, das ist also 3a.
Alle weißen Sitze sind bereits besetzt und die grünen Sitze sind noch verfügbar.
Dann gehen wir weiter.
Dia 8:
Und hier wird gefragt, ob Sie Ihren Sitzplatz im Flugzeug eventuell tauschen möchten.
Wir werden sehen was passiert, wenn wir "Ja" drücken.
Dia 9:
Hier sehen Sie, dass es geändert wurde und zwar nach Stuhl 24.
Das ist ganz auf der Rückseite.
Dann klicken Sie auf Weiter.
Dia 10:
Nun kommen Sie wieder auf den Flugdaten zurück, aber jetzt mit dem modifizierten Sitz.
Wir drücken wieder auf folgenden.
Mar 2, 2017 beantwoord door spanishjohan
Dieser Abschnitt wird abgetrennt und der kleine Teil kann den Passagier mitnehmen.

Klopt deze zin wel? en wat betekend abgetrennt?

Mvg,
Danielle
Dieser Abschnitt wird abgetrennt und der kleine Teil kann den Passagier mitnehmen.= Dit deel wordt afgescheurd (afgeknipt) en het kleine gedeelte kan de passagier meenemen.
Maar het moet zijn: kann DER Passagier mitnehmen.
...