Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie kan mij helpen een middeleeuwse oorkonde te vertalen vanuit het Latijn?

0 stemmen
Ik ben bezig met een stamboom onderzoek voor mijn vader en ben helemaal teruggegaan naar 1266. Ik heb een stuk oorkonde gevonden, maar kan dit niet vertalen, omdat ik geen latijn kan.
De tekst op de oorkonde is als volgt:

Nos Wilhelmus de Hirne, iudex, sybodo, baldekinus, rulf de hese, lanzo, remboldus, henricus filius petri, iohannes, Ide , Arnoldus Friso, Arnoldus Prat et Menardus, scabini Noviomagenses, notum facimus universis praesentem visuris et attestando publice profitemur, quod omnis rancor et controversia seu etiam haereditatis impetitio, quam Theodoricus de Apeltern ratione omnium bonorum in Worde sitorum, quae competere sibi dicebat haereditario iure ad ipsum devolventium, movere intendebat seu quaestionem faciebat domino abbati et conventui de Insula sanctae Mariae coram nobis in figura iudicii de consilio proborum virorum et tamquam arbitrorum, scilicet domini Wilhelmi de Hirne, domini Bertoldi de Oije, nobilium, Iohannis de Grunsbeke, Theoderici Pannekuc, militum, decani Seflicum fratris Godefridi, commendatoris Noviomagensis, ac aliorum quam plurium, est sopita et omnimodis amicabiliter sedata, ita utique, quod dictus Theodericus eisdem bonis in perpetuum sibi competere debentibus ad usumfructim dicti domini abbatis et conventus effestucando sollempniter renunciavit.

Propterea praefatus Theodericus psuit coram nobis hos fideiussores cautione debita et fideiussione: dominum Wilhemum de Hirne, nobilem, et Theodericum dictum Pannekuc, militem ac fide data se obligavit, quod ipse Theodericus fratrem suum Iohannem de Apeltern, sororem suam nec non omnes sibi familiares in hac parte aut affines volentes iuristare pro huiusmodi haereditate reconciliata deponet et cessare faciet a dictorum bonorum impetitione et ipsorum domini abbatis et conventus qualibet vexatione.

In cuius rei memoriam et ne inposterum a saepe dicto Theoderico seu suorum haeredum vel affinium calumpnia tam sollempni compositione ac bonorum antedictorum effestucatione possit suboriri, nos dictus Wilhemus de Hirne, iudex illustris viri domini Ottonis, comitis Gelriae, et scabinorum Noviomagensium, de petitione ac libera voluntate utrisque partis, praesentem paginam sigillis nostris praesentibus in maius fidei robur duximus insigniri.
Datum anno Domini MCCLXVI, feria III post oct. Passchae, mense Aprilis.

Ik hoop dat iemand hier wijs uit kan worden en mij een zo gedetailleerd mogelijke vertaling te geven van wat er nu precies staat.

Alvast bedankt!
Jan 20, 2020 geplaatst in Latijn door wobelaar
.........en naar gedane arbeid niks meer van je laten horen zeker, zoals vrijwel alle Latijnvragenstellers....Rare jongens die Laijnvragenstellers.
En deze reactie is op mij gericht omdat.....? Ik dacht dat de vragenbak was voor het stellen van vragen... Niet om gelijk uitgemaakt te worden voor iemand die een ander niet bedankt voor de gedane moeite.
....omdat je één van de vele Latijnvragers bent die te veel vragen en te weinig reageren (90%) of beter gezegd: alleen reageren als ze op hun teentjes getrapt zijn. Voor verdere informatie bekijk alle vragen in de categorie Latijn
Ja goed, dan snap ik jouw oogpunt, maar dan vind ik het alsnog ongepast dat je gelijk zo reageert op mij, zonder mij überhaupt een kans te geven. Ik heb inderdaad speciaal voor deze vraag een account aangemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik gelijk één of andere oetlul ben die de persoon die zijn vraag beantwoord heeft vriendelijk bedankt voor alle moeite. Daarbij komt dat je me over 1 kam scheert met de andere personen die niet hebben bedankt... Geef in het vervolg eerst iemand een kans die een vraag stelt, als hij vervolgens niemand bedankt dan mag je doen met die persoon wat je wilt, maar zolang je niemand de kans hebt gegeven om een normaal persoon te zijn is het ongepast gelijk met zulke veroordelingen te komen.
Neem het niet persoonlijk wobelaar. Jij bent toevallig de oetlul en representeert (vrijwel) alle Latijnvragers die nooit reageren.
Om op jouw vraag terug te komen: Als het voor jou werkelijk belangrijk is een goede vertaling te krijgen dan ga met de tekst naar een lyceum of gymnasium bij jou in de buurt en vraag de leraar(ares) Latijn je te helpen. Ik heb de ervaring dat ze erg hulpvaardig zijn en zullen je graag op het juiste spoor helpen.
Succes ermee!
Beetje raar dat ik het niet persoonlijk moet opvatten als het wel persoonlijk naar mij gericht is....
Maar goed om terug te komen op jouw normale antwoord: Dank je! Daar heb ik wat aan. Kan ik tenminste weer vooruit met mijn onderzoek.
Fijne dag nog!
Om je te helpen jouw tekst eens in een Latijns-Nederlandse vertaalmachine gestopt. Het resultaat is verre van schitterend, maar misschien kun jij er alsnog iets uithalen:

Wij, Willem van Hirne, de rechter, SYBODO, de DAYLIE, rulfus van Hese, Lanzo, Remboldt, Henry, zoon van Peter, John en Hyde, Arnold Friso, Arnold Prat et Menardus, de ìhevins Noviomagenses, is bekend bij iedereen die aanwezig zullen zijn om daarin te zien, en getuigen van ons geloof openlijk belijden, weet dat de hele rancune en controverse, of ook voor de erfenis van impetitio, die Dietrich van Apeltern op grond van alle bij Worde goederen, gelegen aan de dingen die behoren tot hem, zei hij, als door erfelijke recht om de zeer devolventium, en zijn aandacht, dat is een vraag met de heer abt prikkelen, en het klooster van de Isle of St. Mary's voor ons in de gelijkenis van het proces van het advies van de goedgekeurde van de mannen, en als het ware het oordeel van arbiters, dat wil zeggen, van, William de Hirne, mijne heren Bertoldi van de Oije, van de edelen, Johannes, was die uit de Grunsbeke, of Theodoric, Pannekuc, het leger, decaan 's Seflicum, de broer van Godfrey, Commendatore Noviomagensis, en andere dingen dan de overheid door velen, het is een langzaam en inderdaad alle soorten in de geest van vriendschap zijn rustiger, dus natuurlijk, waren altijd hetzelfde als het goed, zodat het zegt Dirk, het recht om de schuldigen aan de praktijk van mfructim zei Lord Abbot en plechtige samenkomst effestucando rapport.Om deze reden is de genoemde Dirk, psuit voor ons, ze de beloften van zekerheid garantie te geven tot hun recht, en de belofte van zekerheid: de Heer, uw Wilhems uit de Hirne, van adellijke afkomst, en hij leidt Theodoric zei Pannekuc, soldaat en beloofde hun geloof aan de band die hij, dat hij, Dirk, zijn broer, John, van de Apeltern, de zuster van zijn eigen, evenals alle anderen hebben familie en vrienden in deze Op het monument van de vaak genoemde Theodoric moeten worden ontslagen of hun erfgenamen of familieleden beweren zo'n plechtige samenstelling en goede voornoemde effestucatione kan op elk moment, zei dat we Wilhemus van Hirne, de rechter onderscheiden de mannen graaf Otto van Gelderland en wethouders Noviomagense, een verzoek en leveren en een deel van de wil van beide partijen, had de huidige pagina besloten om hun geloof in de aanwezigheid van een grotere lengte te worden gestempeld met de zeehonden in onze eigen kracht. Datum van het jaar 1266, op 3 oktober Passch de maand april.
Hey, Dank je wel! Hier kom ik in ieder geval al verder mee! Stuk beter dan Google Translate in ieder geval!

Log in of registreer om deze vraag te beantwoorden.

...