Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Vind je of vindt je dat één enkel persoon daar alleen over kan beslissen

0 stemmen
Gebiedend is dit vind maar het is vragend
Jul 2, 2015 geplaatst in Nederlands door Rene.Hostens

2 Antwoorden

0 stemmen
In deze constructie (je/jij achter het werkwoord) vervalt de t, dus vind je (en dat heeft niets met gebiedend te maken, of vragend)
Een ander voorbeeld: Misschien vind jij dat niet leuk - ook dan geen t achter de stam van het werkwoord
Jul 2, 2015 beantwoord door mollandaise
voorbeeld van werkwoord zonder "d" in de stam:
gaan,
jij gaat
ga je, en ga je?
0 stemmen
De 'd' en 'dt' kwestie. Ezelsbruggetje: als je niet weet of een woord in de vervoeging met een 'd' of met 'dt' moet worden geschreven, vervang je dat woord door het woord 'komen' in zijn juiste vervoeging van de desbetreffende persoonsvorm. Voorbeeld: 'Word jij geslagen'? het woordje 'word' vervang je door het woordje 'komen' in zijn juiste vervoeging. 'Kom jij geslagen'? Je zult nooit zeggen 'komt jij ........ ', maar 'kom jij .....'. In het andere geval gaat het zo: 'Jij wordt geslagen'. Als je het woord 'wordt' vervangt door de vervoeging van het woord 'komen' zeg je dus 'komt' en niet 'kom'. Stam 'kom', plus 't' (in dit geval dan 2e persoon enkelvoud)! Zo weet je dus makkelijk wanneer iets met 'd'of 'dt' geschreven moet worden. Gebiedende wijs en beleefdheidsvormen staan hier los van.
Jul 27, 2015 beantwoord door BlackDog
Ja, Yancito schreef dat al!
...