Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

alle franse leestekens

0 stemmen
graag de franse leestekens en nederlandse vertaling .
wat betekent  tiret robage ?
Mei 24, 2019 geplaatst in Frans door kimley

1 Antwoord

0 stemmen
Het accent aigu ´ kan alleen op de letter E voorkomen. Aan het begin van een woord betekent het vaak dat er in het verleden een S achter stond, zoals in étable. Zet de S ertussen en je ziet het Engelse woord stable en het Nederlandse woord stal.
Het accent grave ` komt voor op de A, E, of U. Op de A en U dient het om een onderscheid te maken met identieke woorden, zoals in "ou" (of) en "où" (waar).
Het accent circonflexe ^ komt voor op de A, E, I, O, en U. Het geeft aan dat er vroeger een S achter de letter stond, zoals in "fête" (feest). Ook wordt het wel gebruikt om onderscheid te maken, bijvoorbeeld in "du" (samenvoeging van de + le) en "dû" (voltooid deelwoord van devoir).
Het accent tréma ¨ komt voor op de E, I, of U en wordt gebruikt wanneer twee opeenvolgende klinkers moeten worden uitgesproken, zoals in naïve.
De cédille ¸ komt alleen bij de letter C voor. Het betekent dat de C niet hard, maar zacht moet worden uitgesproken, zoals in garçon. Maar de C-cédille komt nooit voor een E of I, want in dat geval heeft de C altijd een S-klank, denk maar aan centre.

leesteken                                                ponctuation

aanhalingstekens       <  >                      guillemets
beletselteken (doorlooppuntjes )....       points de suspension
dubbele aanhalingstekens    " "          guillemets droits/anglais/informatique
dubbele punt    :                                  deux-points
haakjes    ( )                                          parenthèses
komma    ,                                          virgule
punt    .                                                  point
puntkomma    ;                                  point-virgule
rechte haakjes    [ ]                                  crochets
sterretje    *                                          astérisque
streepjes (gedachtenstreepje) – –        tirets
uitroepteken    !                                 point d’exclamation
vraagteken    ?                                 point d’interrogation

en tot slot  tiret robage = koppelteken
Mei 25, 2019 beantwoord door spanishjohan

Gerelateerde vragen

...