Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wie zou voor mij deze tekst willen vertalen ( is voor een belangrijke school opdracht)

0 stemmen
Toen de VOC in 1652 naar Nederlands-Indie voer, waren er een paar Nederlanders die in Zuid-Afrika op Kaap de Goede Hoop landden om daar een steunpunt voor de VOC op te zetten. Dit werd gebruikt om de schepen te bevoorraden met nieuw voedsel en om de zeelui uit te laten rusten en te laten herstellen van scheurbuik. In 1700 woonden er al 500 mensen op deze post die de naam Kaapkolonie had gekregen. Ze keken erg neer op de andere bevolkingsgroepen die al van oorsprong in de Kaapkolonie woonden. Er woonden bijvoorbeeld de Khoikhoi en de San en ze werden verdreven door de kolonisten, omdat ze zogezegd dom, dwaas en barbaars zouden zijn. In de 19e eeuw woonden er al 16.000 mensen in de Kaapkolonie. De inwoners waren mensen van de VOC, slaven uit Afrika en contractarbeiders uit Indië. Er woonden niet alleen blanke mensen in Kaapstad, maar ook in het binnenland. Deze blanken waren boeren met een eigen taal en leefwijze en ze waren trots op zichzelf en daarom noemden ze zich Boeren of Afrikaners. Nadat de Kaap in Britse handen was gevallen, kwam uit dat de blanke regering het oorspronkelijke volk heel erg onderdrukt had en de rechten van deze volkeren geschonden had. De Afrikaners vluchtten het verre binnenland in. Deze vlucht werd de grote trek genoemd. Ze streken er neer en daar waren de Zoeloes op tegen omdat zij er al woonden. Er kwam ruzie en de leider van de Afrikaners werd vermoord door de Zoeloeleider. Er kwam ook een oorlog tegen de Engelsen en de Boeren verloren deze oorlog. Toch werden ze door dit verlies zich veel meer bewust van hun Afrikaanse nationaliteit en ze gingen hun cultuur verheerlijken, dit kwam tot een hoogtepunt toen ze de grote Trek over gingen doen en een Voortrekkers monument bouwden in Pretoria.
De geografie
Zuid-Afrika ligt in het zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland.  Zuid-Afrika heeft een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan. Aan de kust liggen Kaap Agulhas, het zuidelijkste punt van Afrika, en Kaap de Goede Hoop.
Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen zoals Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.
Bevolking en religie:
 Zuid-Afrika had in 2011 51.770.560  inwoners. Volgens de laatste schatting uit 2013 had het land bijna 53 miljoen inwoners. De levensverwachting is 54,2 jaar.
Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2011 was 79% van de bevolking zwart, 9% blank, 9% kleurling en 3% was Indisch of Aziatisch.
De zwarte bevolking vormt niet een eenheid, maar is onder te verdelen in negen etnische groepen. De Zoeloes vormen met 10 tot 12 miljoen mensen de grootste bevolkingsgroep,
Ze worden gerekend tot de inheemse bewoners van Zuid-Afrika, maar stammen niet af van de oorspronkelijke bewoners van het land: de Khoina.
Ook de blanke bevolking bestaat uit verschillende groepen, waarvan de Afrikaners (afstammelingen van de Nederlandse, Franse en Duitse kolonisten) de grootste vormen: zo’n 57% van de 5,2 miljoen blanke bewoners. Ongeveer 38% van de blanke bevolking bestaan uit afstammelingen van de Britse kolonisten. Overige blanke bewoners zijn immigranten die vanaf de negentiende eeuw vanuit Europa naar Zuid-Afrika emigreerden.
Zuid-Afrika kent een levendige religieuze beleving. Zelfs in de kleinste dorpen werden er door de verschillende geloofsovertuigingen meerdere kerken gebouwd. Volgens de laatste Zuid-Afrikaanse volkstelling van 2001 was 79,7% van de bevolking christen. Hiervan hoorden 11,1% bij de Zion Christian Church, 8,2% bij Pinkstergemeente, 7,1% bij de Rooms-Katholieke kerk, 6,8% bij de Methodistenkerk, 6,7% bij de Nederduitse Gereformeerde Kerk, 3,8% bij de Anglicaanse Kerk van Zuidelijk Afrika en hoorden 36% bij andere christelijke kerken. De meeste blanke Afrikaners behoren van oudsher tot de calvinistisch-protestantse Nederduitse Gereformeerde Kerk. De laatste jaren stappen zij echter steeds meer over op de Afrikaanse Protestantse Kerk (APK).
1,5% van de bevolking hing de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen was niet-gelovig, 2,3% had een ander geloof en 1,4% was het niet duidelijk. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.
Feestdagen en tradities:
•    Nieuwjaarsdag 1 januari
•    Mensenrechtendag 21 maart
•    Goede Vrijdag afwisselende datum in april
•    Paasmaandag april (wisselende datum)
•    Vrijheidsdag 27 april
•    Dag van de arbeid 1 mei
•    Jeugddag 16 juni
•    Nationale vrouwendag 9 augustus
•    Erfenisdag 24 september
•    Verzoeningsdag 16 december
•    Eerste kerstdag 25 december
•    Tweede kerstdag 26 december
•    Animisme speelt nog altijd een belangrijke rol in het Zuid-Afrikaanse dagelijks leven. Alle moderne technologieën en ontwikkelingen in het land ten spijt, vereren nog zeer veel mensen er de natuur.
•    Sangoma's, oftewel natuurgenezers, spelen dan ook nog altijd een speciale rol in Zuid-Afrika. Niet alleen op het platteland, maar ook in de townships van de grote steden. Zij houden diensten of gaan voor in rituelen om hun cliënten van allerlei ziektes en ook kopzorgen af te helpen.
•    Onder sommige Zuid-Afrikaanse bevolkingsgroepen, zoals de Zulu en de Xhosa, is polygamie nog altijd normaal. Mannen mogen meerdere vrouwen hebben. President Jacob Zuma heeft er bijvoorbeeld ook meerdere

Traditioneel Eten
De keuken van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door het grote aantal invloeden van Afrikaanse, Europese en Aziatische culturen. Enerzijds gaat de Zuid-Afrikaanse keuken terug op de kookkunsten van de inheemse volkeren van Zuid-Afrika zoals de Khoisan, de Xhosa, Zoeloes en de Sotho. Anderzijds hebben de verschillende keukens van de kolonisten en immigranten, maar ook van de slaven en bedienden, een grote invloed gehad op de Zuid-Afrikaanse keuken. De Zuid-Afrikanen staan bekend om hun voorliefde voor de barbecue. Vlees neemt een prominente positie in in de Zuid-Afrikaanse keuken.
Typisch Zuid-Afrikaanse gerechten en voedingsmiddelen zijn biltong, melktert, bobotie, rooibosthee en verschillende soorten stoofpotjes.
Zuid-Afrika is bovendien een belangrijk wijnproducerend land. De wijnbouw kent er sinds het einde van de apartheid een heel grote bloei.
Mei 29, 2020 geplaatst in Engels door Liekelambert
..en dan, net als de Franse vertaling eind maart, er niets meer over horen.  Nee Lieke, zo werkt het niet. Doe eerst maar eens je best en ik zal dan de tekst corrigeren. Contact tussen leraar en leerling is belangrijker dan jouw opdracht.
Ik snap niet wat u bedoeld. Ik heb deze tekst zelf al geprobeerd te vertalen maar het lukt mij niet helemaal en aangezien ik mijn docent maar 30 minuten per week zie en zij haar les ook nog moet kunnen geven heb ik het haar ook niet kunnen vragen.
Zonder contact met de leraar(ares) is het moeilijk goed te presteren.
Ten eerste en meteen het belangrijkste:
Voordat je een tekst wilt vertalen, moet je de brontekst foutloos kunnen schrijven. Ik heb jouw tekst nog niet gelezen maar als ik al zie dat je ‘wat u bedoelt’ met een ‘d’ schrijft, dan rijzen mijn haren te berge.

Zend me jouw vertaalde tekst naar mijn e-mail, die je kunt vinden op mijn profielpagina. Klik daarvoor op elke ‘spanishjohan’. Als het inderdaad zo belangrijk is dan zal ik je goed helpen.

Log in of registreer om deze vraag te beantwoorden.

...