Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Is er een regel wanneer de e->i wissel optreedt in Spaanse vervoegingen?

0 stemmen
Bijv servir -> sirvo, pedir -> pido, pidieron
Ik dacht te weten dat het opgaat als in de vervoeging een beklemtoonde i wegvalt, maar is toch niet altijd zo...?? Of is het een kwestie van alles uit je hoofd leren?
Apr 21, 2021 geplaatst in Spaans door adkolsters

1 Antwoord

0 stemmen
Als je tijd en zin hebt kun je de regels voor klinkerveranderingen hier lezen. Succes ermee.

De verandering e> i is beperkt tot werkwoorden die eindigen op –ir.
Voorbeelden: decir – diciendo; pedir – pidiendo; repetir – repitiendo; sentir – sintiendo, servir – sirviendo, venir – viniendo, etc.

In alle werkwoorden die eindigen op –eír, zoals freír, refreír, reír y sonreír  is er ook de verandering e> i, maar hier is de i van de tweeklank –ie- = -iendo: vb. freír – friendo; reír – riendo, etc.

De verandering o> u is beperkt tot werkwoorden die eindigt op –ir:
vb. dormir – durmiendo; morir – muriendo; poder – pudiendo

De reguliere werkwoorden zoals leer, proveer, creer en de onregelmatige werkwoorden zoals  –uir, caer, oír hebben de medeklinker y in het gerundio: bv. leer – leyendo; proveer – proveyendo; creer – creyendo; construir – construyendo; caer – cayendo; oír – oyendo; traer – trayendo; etc.

De gerundio van ir (yendo) is regelmatig. De reden waarom het is geschreven met y- in plaats van ie- is dat ie- aan het begin van het woord altijd y- wordt geschreven.
Apr 21, 2021 beantwoord door spanishjohan
Dankjewel voor je reactie. Ik heb deze regels natuurlijk ook, maar vroeg me dus af of dit voor ALLE werkwoorden geldt die op -ir eindigen, met in de lettergreep daarvoor een e. Of geldt dit niet altijd en moet ik ze dus uit mijn hoofd leren? Bij voorbaat dank als je hier nog iets op kunt antwoorden.
Voor zover mij bekend zijn er geen uitzonderingen op de regel. Dus alleen bij werkwoorden eindigend op -ir verandert de e in een i.

Gerelateerde vragen

...