Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Vier onbekende woorden uit een Somerset folksong

+1 stem
Het gaat om de vertaling van een folksong uit Somerset. De woorden Entreating, Bowers, Rear  en Rover kan ik niet thuisbrengen.

ENTREATING (of his true love for to be his bride)
(All in your soft) BOWERS (a crown it shall be)
(Like a lady so) REAR (I'll maintain you so fair)
(My heart is no) ROVER if I'rove through the sea.
Sep 10, 2012 geplaatst in Engels door Anieksie
Heel fijn Anieksie, dat je de woorden in hun context plaatst, waardoor het vertalen inzichtelijker wordt !
Dank je Yancito. Vind ik zelf wel logisch, omdat er vaak verschillende vertalingen en betekenissen mogelijk zijn.
Zelfs als het woord onbekend is kun je veel opmaken uit het zinsverband. Ik ben goed geholpen met de reacties!

2 Antwoorden

+1 stem
 
Beste antwoord
Hier de gehele tekst:

The Crystal Spring

Down by a crystal spring, where the nightingales sing,
Most pleasant it is, in season, to hear the groves ring.
Down by the riverside, a young captain I espied,
Entreating of his true love, for to be his bride.

Dear Phyllis, says he, can you fancy me?
All in your soft bowers a crown it shall be;
And you shall take no pain, I will you maintain,
My ship she's a-loaded just come in from Spain.

Whenever you dine, there you shall drink wine;
And so sweetly in the season then you shall be mine.
Like a lady so rare, I'll maintain you so fair;
There's no lady in the navy with you shall compare.

If e'er I prove false to my soft little dove,
May the ocean turn desert; and the elements move:
For whereever I shall be, I'll be constant to thee,
My heart is no rover, if I rove through the sea.


entreating = smekend
bower = prieel
rare (not rear) = schaars, zeldzaam
rover = zwerver. zwerven
Sep 10, 2012 beantwoord door spanishjohan
Sep 11, 2012 geselecteerd door Anieksie
Hallo Spanishjohan,
De nederlandse tekst is inderdaad wel erg (grappig)  amateuristisch, maar de vier woorden waar ik om vroeg zijn volgens mij prima vertaald.  Nu snap ik de tekst tenminste en weet ik wat ik zing. Hartelijk dank voor de moeite en groetjes van Anieksie
0 stemmen
Hier een nogal amateuristische vertaling in het Nederlands. Misschien kun je er wat mee.


De Crystal Spring

Down van een kristal bron, waar de nachtegalen zingen,
Het meest prettig is het, in het seizoen, om te horen de bosjes ring.
Down by the riverside, een jonge kapitein bespeurde ik,
Smeekte van zijn ware liefde, want om zijn bruid te zijn.

Lieve Phyllis, zegt hij, kan u zin ​​mij?
Al met uw zachte priëlen een kroon het zal geschieden;
En je neemt geen pijn, ik zal u behouden,
Mijn schip is ze een geladen net komen uit Spanje.

Wanneer u dineren, daar zult gij wijn drinken;
En zo lieflijk in het seizoen dan zult gij de mijne zijn.
Als een dame zo zeldzaam, ik onderhoud je zo eerlijk;
Er is geen dame in de marine met jou zal vergelijken.

Als e'er bewijs ik ontrouw aan mijn zachte duifje,
Moge de oceaan beurt woestijn, en de elementen te verplaatsen:
Want waar ik ook zal zijn, zal ik constant aan u,
Mijn hart is geen rover, als ik rove door de zee.
Sep 10, 2012 beantwoord door spanishjohan
Sep 10, 2012 gewijzigd door spanishjohan

Gerelateerde vragen

...