Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

wilt er iemand dit vertalen van het nederlands naar het italiaans s

0 stemmen
In ieder van ons leeft ons eigen levensverhaal. Vaak begint ons levensverhaal door herinneringen naar boven te halen.
Oude nieuwe herinneringen geven verloren puzzelstukken kleur aan ons leven, ze brengen ons enig soelaas om te werken aan een betere toekomst .

alvast bedankt !
fabienne
Mei 19, 2013 geplaatst in Nederlands door hermelijn

2 Antwoorden

0 stemmen
Spinoza (ooit gevierd als Nederlands filosoof) heeft eens gezegd dat oude herinneringen ophalen verloren tijd is. Nieuwe herinneringen ophalen is de toekomst. Vraag aan hermelijn:
Waarom kunnen we ons niet aan de toekomst herinneren??
Mei 19, 2013 beantwoord door spanishjohan
al is de vraag niet aan mij, dank aan spanishjohan voor hem te stellen. Zoals sommigen zeggen: "er is niets zo rijk als tijd verliezen."  Dat is een kunst, vooral omdat we door onze opvoeding gedwongen worden te denken in een tijds-volgorde (chronologie) die onze levens zouden moeten bepalen. Dit is onnatuurlijk (over de natuur ook Spinoza). De tijd is een zakelijke uitvinding van de mens, geen natuurverschijnsel: een axioma, een veronderstelling, de lineaire tijdsspanne tegenover het cyclische dus wederkerende verloop der dingen.
Een toekomst kunnen we ons herinneren als we ons van de dwang die de "menselijke tijd" ons oplegt kunnen vrijmaken.
Over het geluk, waar hermelijn via personages als "fabienne" en "Guido" en anderen het over hebben, beweert Sp.:
"dat is het doel waarna ik streef: zo'n staat te bereiken en er voor te zorgen dat anderen die met mij bereiken; d.w.z. dat mijn geluk pretendeert er toe bij te dragen dat anderen hetzelfde ondergaan en verstaan zoals ik." Een nieuwe samenleving is daarvoor noodzakelijk volgens hem.
Zoiets kan ik wel een "nieuwe herinnering" noemen, een Utopie desnoods, je dingen herinneren die niet bestaan.
De vraag: "Waarom kunnen we ons niet aan de toekomst herinneren??" : omdat ons geheugen is vergiftigd door een commerciële "wereldvisie" die o.a. via de media onze toekomst wil bepalen : angst, onzekerheid door desinformatie, het geluk en je toekomst koop je in de supermarkt, denken = dom, verzeker je en vrees de russen,
etc. Kijk 3 jaar geen TV en je hebt weer een toekomst en je kunt weer dromen. Dit in het kort.
0 stemmen
deze vraag is al beantwoord in de rubriek Italiaans.
Mei 21, 2013 beantwoord door yancito
...