Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Int. Muziekstichting zoekt Vertalers Ned./ It. en It. / Ned.

0 stemmen
De Internationale Giuseppe Verdi Stichting, die zich Europawijd inzet om de erfenis van wellicht de grootste operacomponist ooit voor iedere geïntereseerde alsook de wetenschap toegangelijk te maken -daarbij gaat het om tienduizenden handschriften- is op zoek naar gekwalificeerde mensen die bereid zijn onze stichting regelmatig met het vertalen van de stichtings- correspondentie (Nederlands-Italiaans en visa versa) te helpen. (Voorlopig op vrijwillige basis)

Verder zijn wij op zoek naar iemand (ook meerdere personen) die het boeiend vindt(en) een volledige correspondentie (carteggio) te vertalen (It./Ned.) d.w.z. de volledige correspondentie van Giuseppe Verdi aan een dezelfde persoon en vaak over een periode van niet zelden 40 jaar. Daarbij gaat het meestal om 100 tot max. 300 Brieven.

Giuseppe Verdi schreef gedurende zijn leven ca. 30.000 brieven

Na voltooiing worden deze zg. carteggi uitgegeven.

Wiij kijken met spanning uit naar iedere serieuze reactie. Alvast bedankt!

Bestuur IGVS
Sep 11, 2013 geplaatst in Italiaans door Frank Van Strijthage

3 Antwoorden

0 stemmen
spanishjohan heeft positief gereageerd op de vertalingen naar Spaans, mollandaise naar het Frans, maar nooit meer iets gehoord en nu beginnen jullie ook nog eens in het Italiaans?!!
Ik vraag me werkelijk af wat de achtergrond is!!
Sep 11, 2013 beantwoord door spanishjohan
Gräfelfing bij München, 11.09.2013

Waarde vriend,

vanwege uw aanbod om teksten in het Spaans te vertalen -dat is inderdaad al weer een tijdje geleden-, ben ik u zeker niet vergeten. Echter dat wordt pas werkelijk actueel zodra de nieuwe Homepage van onze stichting gereed is... daaraan wordt momenteel koortsachtig gewerkt.

En wat betreft de Italiaanse taal. Voor ons als stichting is dat echt de belangrijkste taal... het gaat immers om Giuseppe Verdi... de grote Italiaanse componist. Ook bevindt zich zijn gehele archief/erfenis in Italië. (H. Gr. Frank van Strijthagen
Ik ga er natuurlijk vanuit dat de Stichting met de beste bedoelingen handelt, echter:
Ik lees dat Stichting de intentie heeft 250 persoonlijke correspondentiebrieven van Verdi te kopen voor een bedrag van € 1.300.000. Ook al zal deze aanzienlijke aankoop ongetwijfeld (mede)gefinancierd worden door sponsors en mecenaten, vraag ik me toch af of er niet een paar honderd Euro overblijft voor vertalingen van websites en brieven.
Met deze publicatie vertel ik niets nieuws daar dit voornemen op uw eigen website te lezen is. In dit licht komt het een beetje vreemd over om zulk soort gewichtige vertalingen over te laten aan amateur vertalers ook al zijn deze soms beter in staat de juiste toon te vinden.
In ieder geval wens ik jullie veel succes en hopelijk vinden jullie wat jullie zoeken.
Ik kan het alleen maar met je eens zijn, spanishjohan!
0 stemmen
Voorzover de tijd reikt, kunt u mij benaderen.
Beseft u wel dat  het italiaans van de tijd van Verdi differentieert met het italiaans van nu.
(zie alleen al het taalgebruik in de "libretti".)
Naar gelang de inspanning die dat vergt moet ik zien met welke regelmaat ik zal kunnen voldoen.
Mijn ervaring is vnl. spreektaal en Noordelijk dialect.
Sep 12, 2013 beantwoord door yancito
Gräfelfing bij München, 12.09.2013

Geachte Meneer/Mevrouw,

met u hartelijk te danken voor uw positieve reactie; u bent ogenschijnlijk een kenner, zou ik u willen vragen op welke wijze wij persoonlijk met elkaar in gesprek kunnen komen, om over de projecten van gedachten te wisselen. Wellicht kan dat telefonisch of beschikt u over een persoonlijk Emailadres?

Ik zie uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet

Frank van Strijthagen
U kunt me uw informatie sturen naar:
0 stemmen
Ik ben (al enige tijd geleden) in Leiden afgestudeerd in
Italiaans (op de context van "Il mulino del Po" van Bacchelli) en heb daarna enige tijd als balie-vertaler gewerkt. Echter ik heb besloten te gaan promoveren op een onderwerp dat de sociale omgeving van het platteland bij de Po centraal stelt. Aangezien Verdi ook een landheer in die omgeving was, ben ik graag bereid correspondentie te vertalen.

Ik heb echter wel wat vragen:
1. Moeten deze vertalingen vanuit handschrift of zijn er (digitale) transcripties beschikbaar?
2. Is de correspondentie gesorteerd en is alles over een onderwerp bij elkaar en beschikbaar?
3. Wordt de vertaler vermeld bij een eventuele publicatie (m.a.w. is duidelijk wie welke brief vertaald heeft?)?
Okt 3, 2013 beantwoord door mulinaria
Gräfelfing bij München, 03.10.2012

Beste Mevrouw/Meneer,

Hartelijk dank voor uw reactie die mij aangenaam verrast heeft. Waarom? Omdat u wellicht de juiste persoon bent voor deze (onze) missie bent. Ik gebruik hier het woord 'missie' omdat het moeilijk is hier over een klus of iets dergelijks te spreken. En daarom ook zou ik graag met u in gesprek komen. Hoe? Eventueel in eerste instantie telefonisch, dus wanneer u mij een vast telefoonnummer bekend wilt maken, dan bel ik u graag op een door u te bepalen tijdstip. Graag hoor ik van u.

Hartelijke Groet

Frank van Strijthagen
Voorzitter Internationale Giuseppe Verdi Stichting
Gräfelfing bij München, 04.10.2012

Beste Mevrouw/Meneer,

n.a.v. uw gisteren ontvangen bericht over het willen vertalen van brieven van Giuseppe Verdi, ontving ik gisteravond een bericht (van u?) waarin u zegt/waarin gezegd wordt het met Spanishjohan eens te zijn vanwege zijn uitspraak dat noch hij noch Mollandaise nimmer een antwoord hebben ontvangen aangaande hun aanbod, om Nederlandse teksten in het Spaans en het Frans te vertalen.
Dat is 'niet' juist! Juist is, dat ik met Spanishjohan over het t.z.t vertalen van de Homepage van de Internationale Giuseppe Verdi Stichting heb gesproken, maar dat dit pas aan de orde is, wanneer de nieuwe Homepage gereed is. En wat Mollandaise betreft. Na haar vakantie in Spanje voerde ik een telefoongesprek met haar - zij woont in Frankrijk- en had na dat telefoongesprek niet de indruk dat er voor wat Giuseppe Verdi betreft van een zekere belangstelling sprake was. Dat is de reden waarom ik verder geen contact meer heb opgenomen... ik ben namelijk de mening toegedaan dat het zich met Verdi bezig houden alleen dan zinvol en boeiend is, wanneer men voor zijn leven, oeuvre en werk ook een zekere interesse aan de dag legt. Ik hoop hiermee voor enige helderheid te hebben gezorgd en misverstanden uit de wereld te hebben geholpen.

Hartelijke Groet

Frank van Strijthagen
Ik kan mij niet herinneren dat ik een gesprek gehad heb met de heer van Strijthage. We hebben een privé mail-wisseling gehad waaruit de enige conclusie getrokken kan worden dat een privé gesprek niet kan plaatsvinden omdat ik niet over een vast telefoonnummer beschik en een mobiel telefoongesprek te kostbaar was voor de stichting en de heer van Strijthage 'slechts een arme componist' is. Daarop bood ik (schriftelijk) aan een gesprek op Nederlandse bodem te voeren vanuit mijn mobiele telefoon en wel op elke gewenste dag waarop het de heer Strijthage uitkwam. Ik kon dit aanbod doen omdat ik een mobiel telefooncontract heb waar op Nederlands grondgebied geen kosten aan verbonden zijn. Dit wat betreft ons 'contact'.
Vertalen is een vak dat je leert op een daartoe speciaal instituut. Het behalen van een tolk diploma of certificaat vergt vele jaren. Meer dan een dokters of ingenieurs opleiding. Indien onder ede vertaald wordt, is er van persoonlijke binding met de te vertalen tekst geen sprake. Naar eer en geweten luidt het motto. Mulinaria zal dit graag beamen. Mollandaise, Yancito en ik hebben de talen die we vertalen geleerd zoals een kind een taal leert, nl door te luisteren en te vragen. Meestal slaat, ondanks de enorme opleiding van de professionele vertaler, de amateurvertaling beter aan en wordt de gevoelige vertaalsnaar beter geraakt. (om in muzikale termen te blijven).
Ik wens de stichting en de heer van Strijthage alle succes in de wereld voor hun nobel streven.
Met vriendelijke groeten,
Johan de Boer, Körmend, Hongarije/Venlo, Nederland
Het was niet mijn bedoeling een discussie te starten over hoe je een goede (Verdi-)vertaler wordt. Ik had gewoon een antwoord op mijn eenvoudige en terechte vragen verwacht. En "een zekere interesse" ... als je Italiaans studeert, valt Verdi niet te vermijden (Bacchelli heeft ook over hem geschreven), maar tot nog toe heb ik me met deze componist niet echt beziggehouden. Echter, ik heb inmiddels wel iets dat voor iedereen in deze context erg interessant kan zijn.

Ik heb namelijk met mijn mentor gesproken over de optie om als het ware met de correspondentie van de landheer Verdi te beginnen en zij heeft meteen contact opgenomen met een collega in Eindhoven. Daar bleek een werkelijk ongelooflijke weelde aan materiaal over dit onderwerp te zijn. Niet alleen kreeg ik meteen referenties naar boeken over Verdi als zakenman, landbouwer en burger van Piacenza, er was daar ook een collectie officiële documenten van zijn gemeente (Villanova blijkbaar) en provincie over de economie en Verdi's plaats daarin. Ook een groot aantal boeken met Verdi-brieven, deels vertaald, moet daar op de planken staan. Mijn mentor heeft beloofd op korte termijn een afspraak voor mij te regelen.

Ook heb ik het - voor mij zwaarwegende - advies gekregen mij niet met dit project in te laten. Ergo, ik verlaat dit forum en wens iedereen veel succes met zijn persoonlijke "missie".
Gelijk heb je. Ik wacht met spanning op een reactie van de Verdi Stichting en speciaal van de heer Van Strijthage
...