Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

spanishjohan nog even tijd om dit na te zien?

0 stemmen
La pasarela “cibeles” ….. todos los anos …… madrid   a. es/a    b. esta/en    c. esta/a    d es/en
cuanto …… el cafe y la tostada, por favor     a. es/son   b. es/es    c. son/son    d. son/es
me alegro mucho de que …. Por fin trabajo   a. hayas encontrado   b. habras encontrado  c. has encontrado   d. encontraras
he venido para que me … con estos ejemplos  a. ayadaras   b. ayudas   c. ayudar   d. ayudes
marga …. Muy simpatica, pero ultimamente ….rara  a.es/es  b.es/esta  c.esta/esta  d. esta/es
miguel …. Siempre muy nervioso en los examenes  a. se pone  b.se vuelve  c. se hace  d. se mete
me encantaria … un viaje por australia  a.que haga  b.hacer  c. que hiciera  d. que hago
ponte esta crema … tu piel quede bien hindratada  a. para que  b. para  c. con el fin de  d. a que
no … de aqui hasta que yo llegue  a. os movais  b. os moveis   c. movais  d. moverse
esta claro que en las grandes ciudades …. Una gran contaminacion acustica   a. haya  b. hubiera  c. hay  d. se hay
nos parece …. Que experimenten con animales   a. fatal  b. obvio  c. verdad   d. cierto
cuando se casan tus primos  ?  pues ahora no … la fecha exacta    a. me recuerdo  b. me acuerdo  c. recuerdo de  d. me acuerdo de
cuando le comunique la noticia se …. de piedra  a. hizo   b. volvio   c. quedo   d. puso
saliste ayer por la tarde? Si ….. con un amigo para ir al cine y despues a cenar    a. me quede   b. me encontre   c. encontre   d. quede
Mei 28, 2014 geplaatst in Spaans door hobbyspaans
ik ben net een feestje begonnen met nogal wat palinka (schnaps!). Morgenvroeg zal ik je de antwoorden geven, OK? Ondertussen even op de accentekens letten. In Spaans belangrijk voor de klemtóón!
geen enkel probleem. wil graag vragen om in totaal nog een 40 opgaven na te zien als het mogelijk is. geeft mij in ieder geval veel voldoening als ik zie dat ik het nog niet zo slecht doe als ik de antwoorden vergelijk

3 Antwoorden

0 stemmen
La pasarela “Cibeles” es todos los años en Madrid    
Cuanto es el cafe y la tostada, por favor    
me alegro mucho de que has encontrado por fin trabajo
he venido para que me ayudes con estos ejemplos   
Marga es muy simpatica, pero ultimamente está rara   
Miguel se pone siempre muy nervioso en los exámenes
me encantaria hacer un viaje por Australia  
ponte esta crema para que/con el fin de tu piel quede bien hindratada   
no os moveis de aqui hasta que yo llegue   
está claro que en las grandes ciudades hay una gran contaminacion acústica    
nos parece …. que experimenten con animales   a. fatal  b. obvio  c. verdad   d. Cierto (alle vier mogelijk, hangt af hoe je erover denkt)
cuando se casan tus primos?  pues ahora no me recuerdo la fecha exacta     
cuando le comuniqué la noticia se quedó de piedra   
saliste ayer por la tarde? Si, me quedé con un amigo para ir al cine y despues a cenar    

Let op de accenttekens !
Mei 29, 2014 beantwoord door spanishjohan
hartelijk dank weer voor de reactie.  toch twee fouten in mijn stukje. ik had de andere vraag gesloten begrijp dat dat niet de bedoeling is.  er was geen reden verder voor ik dacht hij is beantwoord en ik verwijder hem.
0 stemmen
een paar correcties nog:

me alegro mucho de que hayas encontrado  por fin trabajo   

ponte esta crema para que tu piel quede bien hidratada.

no os movais de aqui hasta que yo llegue.   

nos parece fatal  Que experimenten con animales  

cuando se casan tus primos?  pues ahora no "me recuerdo" la fecha exacta : moet zijn  "me acuerdo de" (zich iets herinneren, me recuerdo is een persoon herinneren.

saliste ayer por la tarde? Si, me quedé con un amigo para ir al cine y despues a cenar : beter   
" Si, quedé con un amigo" zonder "me" (het verschil is subtiel maar wel echt, zie bijv. de zin er boven). "me encontré" kan ook, ik ontmoette hem.

zegt de Spaanse onderwijzeres. en de accenten ontbreken!!!
Mei 31, 2014 beantwoord door yancito
hartelijk dank voor deze aanvulling. ik kan als student spaans tegenover twee pro's  alleen maar dank zeggen voor de moeite die u beiden neemt om dit te beantwoorden.  en de accenten ja daar wordt aan gewerkt middels  de ascii code tabel. komt helemaal goed.
0 stemmen
Mijn reactie hierop is als volgt:
me alegro mucho de que hayas encontrado  por fin trabajo
hayas = subjuntivo (aanvoegende wijs).  Deze vorm wordt in het Nederlands nog zelden gebruikt, in het Spaans veelvuldig, echter niet noodzakelijk. Has encontrado = hebt gevonden (de normale v.t.t.) is derhalve correct, evenals hayas encontrado.

ponte esta crema para que tu piel quede bien hidratada
con el fin de = zodat, opdat (met de bedoeling om.....). Dus in feite beide mogelijkheden correct.

no os mováis de aqui hasta que yo llegue
ook hier is mováis subjuntivo (dat jullie je niet bewege totdat ik er ben). De normale presente = no os movéis

nos parece fatal que experimenten con animales  
De gegeven antwoorden drukken een persoonlijke mening uit en derhalve kunnen alle mogelijkheden goed zijn.

cuando se casan tus primos?  pues ahora no "me recuerdo" la fecha exacta : moet zijn  "me acuerdo de" (zich iets herinneren, me recuerdo is een persoon herinneren.
Volgens mij is ‘me recuerdo’ het niet meer weten (vergeten) en ‘me acuerdo de’ het niet herinneren. Ik de gegeven zin lijkt me het ‘niet meer weten’ de betere interpretatie.

Er ontbreken inderdaad enkele accenttekens. De regel hiervoor:
Zonder accentteken = wanneer de klemtoon op de voorlaatste klinker valt
Met accentteken = wanneer dit niet het geval is.
Op deze regel zijn enkele uitzonderingen van toepassing. De meest voorkomende is dat de ‘i’ aan het eind niet meetelt als klinker  (movéis, mováis)
Jun 1, 2014 beantwoord door spanishjohan
ook u weer hartelijk dank voor de genomen moeite en de reactie op yancito's opmerkingen.

Gerelateerde vragen

...