Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Ik moet bij een optreden in Italie een Italiaanse dialoog houden. Kan iemand mij helpen mijn zinnen te vertalen?

0 stemmen
goedenavond, hoe gaat het met jullie?

Je stinkt.

Hij verstaat het toch niet.

Waag het niet, hij is van ons! I’m watching you.

O god daar gaan we weer.

We zijn nog steeds op zoek naar een manier om hem te verstoppen tijdens dit nummer. Hij is helaas te lang…

Gelukkig zingt hij als bas voornamelijk de grondtoon.

Hier is Pitch Control met Jazzhands!
Aug 16, 2015 geplaatst in Italiaans door Katja Keet
En ken je de uitspraak ook nog? gewoon nieuwsgierig =)
Qua uitspraak kom ik er altijd wel uit als ik het zie staan ;) Ik weet alleen dus niet zelf hoe ik het correct moet vertalen
altijd al geweten.

1 Antwoord

0 stemmen
Buona sera, come state ?  (Boe-óna séra, kómu státe=?)

Puzzi! (póetsi!), of: stai puzzando (stá-i poetsándo)

Tanto non lo capisce.  (táanto nòn lò kapíesju)

Stai attento, è uno dei nostri. Ti tengo d'occhio!   (stáa-i aténto. è óeno déi nóstri.
       Tie tèngho dókkio.)     [gh als in good-engels]

Dio mio, eccoci un' altra volta.    (díe-o míe-o, èkkotsjie oenáltra vólta.

Tutt'ora stiamo cercando un modo per nasconderlo durante questa rappresentazione.
     (toettóra sti-ámo tsjerkándo óen módo pèr naskónderlo dóerantu kwésta       rapresentatsiónu.
Ma purtroppo lui è troppo alto....
     (Má poertrópo lóe-i è trópo àlto....)

Per fortuna però la voce ce l'ha bassa ed egli canta (principalmente) la parte meno audibile.
     (per fortóena però la vótsju tsju lá bássa éd èlji kánta (prientsjiepalméntu) lá pártu
      méno a-oedíebielu.)

Ecco a voi: il PITCH CONTROL con JAZZHANDS!!!!
      (ékko a voí: iel P C kón J H !!!

probeer de uitspraak fonetisch NLs weer te geven (bijv. u=oe). met grondtoon geeft men aan de muzikale hoofdlijn in een stuk: je bedoelt w.schlijk wat anders, de lagere tonen (?)
het woord principalmente (=waarschijnlijk) kun je weglaten om zo niet je tong te breken.
succes," in bocca al lupo".
Aug 16, 2015 beantwoord door yancito
Aug 16, 2015 gewijzigd door yancito
Je bent mijn held!!
altijd al geweten.
...