Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Kan iemand deze tekst controleren voor mij?

0 stemmen
oorspronkelijk:

De hond stamt af van de wolf. Ongeveer 15.000 jaar geleden begonnen een aantal wolven rondtrekkende mensen te volgen. De wolven leefden van het afval dat mensen achterlieten. Mensen kwamen steeds meer in contact met de wolven en kwamen er achter dat ze erg handig waren voor de jacht. Maar hiervoor moesten de wolven wel getemd worden. In de loop van de jaren zijn heel erg veel wolven getemd. De getemde wolven zijn wat wij nu als honden kennen.

Agility is een hondensport, waarbij de hond zo snel en behendig mogelijk een hindernisparcours aflegt. Het parcours omvat een aantal hindernissen die de hond moet nemen, geleid door zijn begeleider, in een minimum van tijd, op de juiste wijze en in een bepaalde volgorde.
Dogdance is een vorm van sport met honden die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt. Bij dogdance voeren hond en mens (de handler) onder begeleiding van muziek ritmische bewegingen uit. Als een hond voldoende heeft geleerd kan er een routine in elkaar worden gezet.
Bij dog frisbee is het de bedoeling dat de handler een frisbee gooit en de hond deze vangt. Wanneer de hond los laat volgt er meteen weer een nieuwe frisbee. Zo blijft de hond constant in beweging en zal de handler zo gooien dat de hond over het hele veld zich zal bewegen.
Windhondenrennen is een sport waarbij honden een kunsthaas moeten achtervolgen op een baan. De honden worden onderverdeeld in klassen, dit gebeurt op ras en geslacht. Alle honden dragen tijdens de wedstrijd een muilkorf om de honden tegen elkaar te beschermen.

Een politiehond is een hond die door de politie gebruikt wordt bij het uitvoeren van politietaken zoals het opsporen van misdrijven en het handhaven van de openbare orde. Ook honden in dienst bij particuliere bewakingsdiensten worden soms aangeduid met de term politiehond; degenen die ermee werken worden aangeduid als hondengeleider.
De jachthond heeft als taak het helpen van de mens bij de jacht, een van de eerste functies van de hond als huisdier. Wegens zijn uitstekende reukvermogen is de hond onvervangbaar bij het opsporen van het wild. Daarnaast wordt hij gebruikt voor het opdrijven van het wild en het apporteren van de geschoten dieren. Uit die elementen is een aantal verschillende jachttechnieken ontwikkeld, die allen eigen eisen stellen aan de mentale en fysieke aanleg van de hond. De categorie jachthonden is daarom onder te verdelen in een aantal verschillende types.
Geleidehonden zijn assistentiehonden die speciaal zijn geselecteerd en getraind om blinden en zwaar slechtzienden veilig door het verkeer en langs obstakels te leiden, zoals containers, op de stoep geparkeerde fietsen, laaghangende takken of zonweringen. Zo kunnen de baas en de hond overal veilig langs en onder door.

Duits:

Der Hund stammt ab von der Wolf. Vor etwa 15.000 Jahren gingen Wölfe Wanderprediger Menschen folgen. Die Wölfe lebte von Abfalls, wie Menschen hinter sich lassten. Immer mehr Menschen kamen in Kontakt mit den Wölfen und fand heraus, dass sie sehr nützlich für die Jagd waren. Aber die Wölfe musst davor zuerst gezähmt werden. Im Laufe der Jahre sind sehr viele Wölfe gezähmt. Die gezähmte Wölfe heiBt der Hund.
Agility ist ein Hundesport, wobei der Hund so snell und agil möglich ein Hindernisparcours ablegt. Der Trail umfasst eine Reihe von Hindernissen, die den Hund mitnehmen sollte, unter der Leitung von seinem Vorgesetzten, in kürzester Zeit, in der richtigen Weise und in einer bestimmten Reihenfolge.
Dogdance ist eine Form der Hundesport, aus der Vereinigten Staaten . Beim Dogdance führen der Hund und Mensch  unter Leitung von Musik rhythmische Bewegungen vor. Wenn ein Hund genug gelernt hat, kann er eine Routine zusammenbauen.
Bei Dog Frisbee ist es vorgesehen, dass der Handler ein Frisbee wirft und der Hund die Frisbee erfasst. Wenn der Hund der Frisbee  los lasst folgt unmittelbar eine neue Frisbee. Dies hält den Hund ständig in Bewegung und den Handler zu werfen, so dass der Hund auf der ganzen Bereich bewegt.
Windhundrennen ist ein Sport, wobei  Hunde einer Kunst-Haas verfolgen müssen. Die Hunde sind in Klassen unterteilt, dies geschieht auf Rasse und Geschlecht. Alle Hunde tragen während des Spiels einen Maulkorb zu den Hunden, gegeneinander zu schützen.

Het is nog niet helemaal af omdat ik niet de beste ben in Duits dus ik plaats de rest later.
Jun 21, 2016 geplaatst in Duits door kellyschel

1 Antwoord

0 stemmen
Ik begrijp niet waarom je dit verhaal in Duits nodig hebt als je, zoals je zelf zegt, geen woord goed Duits vertalen kan, hetgeen inderdaad waar is. In ieder geval hier het eerste deel van jouw opstel.

Der Hund stammt vom Wolf ab. Etwa vor 15.000 Jahren begann eine Anzahl von Wölfen herumwanderden Menschen zu folgen. Die Wölfe lebten von Müll die Menschen hinterliessen. Die Leute kamen immer mehr in Kontakt mit den Wölfen und fanden heraus, dass sie für die Jagd sehr nützlich waren. Aber dazu müssten die Wölfe gezähmt werden. Im Laufe der Jahre sind ziemlich viele Wölfe gezähmt worden. Die gezähmte Wölfe sind das, was wir heute als Hunde kennen.
Agility ist ein Hundesport, in dem der Hund einen Hindernisparcours so schnell und fehlerlos wie möglich zurücklegt. Die Strecke umfasst eine Reihe von Hürden welche durch den Hund in kürzester Zeit, geführt von seinem Begleiter, in der richtigen Art und Weise und in einer bestimmten Reihenfolge ablegt.
Dogdance ist eine Form von Sport mit Hunden die in den Vereinigten Staaten entstanden ist. Bei Dogdance führen Tier und Mensch (der Handler) rhytmische Bewegungen durch unter Begleitung von Musik. Wenn ein Hund genug gelernt hat, dann kann eine Routine zusammengestellt werden.
Beim Hundefrisbee ist beabsichtigt, dass der Handler einen Frisbee wirft und der Hund ihn fängt. Sobald der Hund ihn losgelassen hat, dann folgt sofort wieder eine neue Frisbee. So bleibt der Hund ständig in Bewegung und sollte der Handler so werfen, daß der Hund sich auf dem ganzen Feld bewegt.
Windhundrennen ist ein Sport, in dem Hunde einen Köder von einem Langohr hinterherrennt. Die Hunde werden in Klassen eingeteilt, dies geschieht dauf Rasse und Geschlecht. Alle Hunde tragen während des Rennens einen Maulkorb um sich gegeneinander zu schützen.
Jun 22, 2016 beantwoord door spanishjohan
...