Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Is het woord "Keeg" (oa. buitendijks land) afgeleid van een (oud) Deens woord ?

0 stemmen
Ik heb het woord Keeg gevonden als toponiem van een perceel /agrarisch stuk land bij St.-Annaparochie in de buurt van een mogelijke ringwalburcht van de Friezen, Franken en of Noormannen (Denen)

Daarom zoek ik naar de oorsprong van dit woord Keeg.
Feb 24, 2017 geplaatst in Overig door Sytse Keizer

1 Antwoord

0 stemmen
Als ik keeg opzoek, krijg ik automatisch de verwijzing naar koog of kaag bv.:
Kaag is de Germaanse en vooral West-Friese vorm van keeg. Het komt tegenwoordig voornamelijk nog voor in toponiemen.
Keeg: zie Koog = buitendijks land
Verder komt het woord voor als plaatsnaam: Kage (Kaag) en De Kage, (De Kaag) of in samenstellingen zoals Kaagoord, Kaagpolder, Kagermeer, Binnenkaag, Buitenkaag, Oudekaag, Westerkaag, De Koog, Koog aan de Zaan, Koogven, Koogerpolder, Beverskoog, Heerenkoog, Limmerkoog, Valkoog en in Oost Friesland: Gotteskoog, Langenholmerkoog, Ockholmerkoog.
Uit een andere bron (wikipedia): De naam Kaghe of Caghe, wat "buitendijks land" betekent (gerelateerd aan kaai of kade voor de dijk zelf), komt voor het eerst voor in 1308. Dorpen met eenzelfde betekenis zijn Koog aan de Zaan in Noord-Holland en De Koog op Texel.

Etymologische achtergrond van kaag: Een hollandsch-friesche vorm naast cooch (in verschillende plaatsnamen bewaard), kôch (koog), en keech (friesch).
Omschrijving van kaag: Aanvankelijk de naam voor een stuk buitendijks land; de meeste kagen (koogen) zijn evenwel later omkaad of bedijkt tot polderland geworden, of binnen de grote dijken getrokken. Vandaar wordt Kaag (Koog) als naam voor verschillende polders gebruikt.

Bij interesse kan ik je enkele gespecialiseerde websites geven over dit onderwerp. Graag even een berichtje.
Feb 24, 2017 beantwoord door spanishjohan
...