Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

waarom worden 'crimes against humanity' in het Nederlands standaard vertaald als "misdaden tegen de menselijkheid" ?

0 stemmen
Voor mijn gevoel is het belangrijke aan de Engelse formulering dat het gaat om misdaden tegen de mensheid. D.w.z. zó erg dat het tegen de mensheid zelf is, en niet tegen de menselijkheid.

Menselijkheid heeft een veel zwakkere betekenis. Het is menselijk een bedelaar van onderdak te voorzien, of een vluchteling. Maar genocide is een misdaad tegen de mensheid zelf.

 Ik begrijp werkelijk niet waarom we 'humanity' niet als "mensheid" vertalen.
Jan 8, 2017 geplaatst in Nederlands door betje58

1 Antwoord

0 stemmen
De officiële juridische term in Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid. Het Belgische Strafwetboek spreekt van misdaden tegen de mensheid,
Een toelichting:
Het begrip 'misdaden/misdrijven tegen de mensheid/menselijkheid' was voor het eerst aan de orde in de context van het handvest van het Tribunaal van Neurenberg, gehecht aan het Verdrag van Londen van 8 augustus 1945, waarin afspraken werden vastgelegd over de vervolging en bestraffing van oorlogsmisdadigers. Het handvest werd oorspronkelijk opgesteld in het Engels, Frans en Russisch. Zowel het Engelse humanity als het Franse humanité kan op twee manieren vertaald worden: zowel met menselijkheid als met mensheid.
Die twee mogelijke vertalingen hebben geleid tot inconsequent gebruik van deze termen in Belgische en Nederlandse officiële documenten. In sommige documenten staat misdaden/misdrijven tegen de mensheid. De redenering is daarbij dat het misdrijven betreft die zo ernstig zijn dat ze de hele internationale gemeenschap aangaan. In andere documenten is dan weer misdaden/misdrijven tegen de menselijkheid gebruikt. Men redeneert dan dat dergelijke misdaden moeten gezien worden als een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid.
Bij de Nederlandse vertaling van het handvest van Neurenberg (in september 1945) is oorspronkelijk gekozen voor de term misdrijven tegen de menselijkheid. Ook in de hedendaagse jurisprudentie in Nederland is consequent sprake van misdrijven tegen de menselijkheid. In de Belgische wetgeving wordt vaak misdaden tegen de mensheid gebruikt. Dat is bijvoorbeeld zo in het Belgische Strafwetboek. Toch wordt er in sommige documenten ook misdaden tegen de menselijkheid gebruikt, bijvoorbeeld in de Belgische vertaling van het Europees verdrag betreffende uitlevering.

Ik persoonlijk geef ook de voorkeur aan misdrijven tegen de mensheid, gewoon omdat het beter klinkt en omdat in de vertaalvolgorde zowel in Nederlands, Frans en Engels humaniteit/humanité/humanity - mensheid voor menselijkheid gebruikt wordt.
Jan 9, 2017 beantwoord door spanishjohan
Hi spanishjohan,
dank voor je uitgebreide antwoord.
Wat een rommeltje, in België en Nederland met de vertalingen.

Ik snap dat humanity zowel mensheid als menselijkheid kan betekenen, maar zoals ik eerder schreef, vind ik menselijkheid een zwakke uitdrukking, er zijn zoveel dingen onmenselijk, tsja...., terwijl genocide écht een misdaad tegen de mensheid is in mijn ogen en veel ernstiger.

Kortom, ik denk dat we het wel eens zijn erover. Ik erger me er al jaaaaren aan..

Bedankt nogmaals voor je uitgebreide antwoord!
Gelijk heb je betje. Ik erger me er ook verschrikkelijk aan. En niet alleen aan deze 'misvatting' , maar aan vele andere benamingen die gewoonweg pijn in je oren veroorzaken. En zolang vanDale alles accepteert dat gebruikt wordt en/of gebruikelijk is, zal het alleen maar erger worden. Spijtig maar waar!
...