Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

zou iemand mij kunnen helpen met dit vertalen naar het engels? (zie toelichting) mag ook een gedeelte zijn! [gesloten]

0 stemmen
Mijn mening over de opdracht, was in het begin niet zo goed. Het leek mij heel veel werk, en erg moeilijk! Maar uiteindelijk viel het allemaal heel erg mee en ging het heel goed! De moeilijkheden van de opdracht waren dat je alles in het Engels moest zeggen, omdat ik die taal vrijwel bijna nooit spreek! Ook was het soms lastig om het filmpje te maken, we moesten een locatie kiezen en het filmen moest heel vaak over!
Ik heb veel aan de feedback die u hebt gegeven, omdat ik daar ook weer van leer. Want ik durf nooit zo goed, hardop Engels te praten, maar het moest dit keer toch!

Ik heb de taal Engels zeker heel veel gebruikt, omdat wij een nieuws uitzending hebben gemaakt moesten we natuurlijk heel veel engels praten. Ik vond dat wel heel moeilijk, maar na een tijdje Engels praten kwam ik er wel in.

Voor mijn taak moest ik mijn eigen stukken tekst maken, ik moest het weerbericht schrijven en een stuk over de eo jongerendag. Dat ging er goed, zelfs beter als ik had verwacht. Ook heb ik bijna het hele nieuwsbericht gefilmt.

Ik heb wel een poos aan het schrijven van de stukjes tekst gezeten. En het filmen van het hele nieuwsbericht heeft ook een hele dag geduurt. Dat duurde wel erg lang, maar we hebben er een super resultaat voor terug gekregen!

Ik heb geleerd om goede lange stukken tekst te maken, en om duidelijk Engels te gaan praten.

Nee, eigenlijk werk ik liever alleen. Omdat ik dan mijn eigen werk goed kan doen. Want als je met meerdere mensen werkt, dan moet je soms wachten tot iemand iets af heeft en dat vind ik heel vervelend.
Sommige problemen waren dat het filmen steeds misging of dat iemand zijn tekst vergat!

~~~~~~~~~~~~~~


zou iemand mij misschien kunnen helpen met dit vertalen? het zou mij een heeeel groot stuk opweg helpen!
gesloten met de reden: omdat ik het wil
Jun 14, 2012 geplaatst in Engels door anoniemx
Jun 24, 2012 gesloten door anoniemx

3 Antwoorden

0 stemmen
My opinion of the commission, was in the beginning not so good. It seemed to me a lot of work, and very difficult! But eventually it all came and went very very well! The difficulties of the task that you were all in English to say, because I almost never speak that language almost! It was also sometimes difficult to make the movie, we had to choose a location and filming had to be very often!
I have a lot to the feedback you've given because I was also made ​​of leather. For I dare never so good, loud to talk in English, but it had this time anyway!

I have the English language certainly very widely used, because we have made a news broadcast, we had a lot of english speaking course. I thought that was very difficult, but after a while, talk English, I found it in.

For my job I had to make my own pieces of text, I had the weather forecast and write a piece about the eo youth day. That went well, even better than I expected. I also filmed almost the entire article.

I have a while to write the bits of text seated. And filming the whole article has a whole day geduurt. That lasted very long, but we have a great result in return!

I learned to make good long pieces of text, and plain English to talk.

No, actually I prefer working alone. Because then I can do my job well. Because if you have multiple people working, then you sometimes have to wait until someone has something on which I find very annoying.
Some problems were that the film still went wrong or that someone forgot his lines!alsjeblieft
Jun 14, 2012 beantwoord door anoniem
0 stemmen
At first I had a low opinion of my task. It seemed to me a lot of work, and very difficult! But in the end it seemed easier and it went very very well! The difficult part of the task was that you had to tell everything  in English, and I almost never speak that language!
Also the making of the movie was not easy, we had to choose a location and we had to redo many scenes!
Your feedback was very useful, it taught me many new things. Because I’ve always been shy to speak English, but this time I had to do it!

I have used English a lot, because we made a news broadcast, so we had to speak a lot of English. I thought that was very difficult, but after a while I really got into it.

For my task I had to write my own lines, I had to write the weather forecast and write a piece about the eo youth day. That went well, even better than I expected. I also filmed almost the entire news broadcast.

It took me a while to write all the lines. And filming the entire news braodcast took me a whole day. That lwas quite long, but the result was super!

I learned to write long pieces of text, and to speak articulate English.

No, actually I prefer working alone. Because then I can do my own job properly.. Because if you have to work with several people, then you sometimes have to wait until someone finishes their part, and that I find very annoying.
The filming going wrong or people forgetting their lines, were the biggest problems we had.

En nu nog wat aan je Nederlands sleutelen;-)
Jun 14, 2012 beantwoord door mollandaise
0 stemmen
I had a bad opinion about the assignment in the beginning. To me, it seemed an awful lot of work. Furthermore, it seemed very hard. It wasn't all that bad after all, and everything went quite well. The most difficult part of this assignment, was that everything was to be spoken in English. This was hard, because I hardly ever speak that language.
In addition, the making of the video was quite hard sometimes, as we had to pick a location, and the filming had to be done over and over again a lot of times.

The feedback that you have given us has been very helpful, because I learn from such comments/criticism.
Most of the time I am a little bit frightened to speak English out loud, but this time I really had to.

I definitely used a lot of English. Mostly because we made a news-broadcast, in which we ofcourse had to speak a lot of English. At first I found it very hard, but as I were speaking it became easier.

My task was to write my own pieces, I had to write the weather forecast, and I had to write a part about the 'EO Jongerendag'.
This went, despite my expectations, very well. I also filmed the entire weather forecast.

The writing of my texts cost me a lot of time, as well as the filming of the weather forecast. It took quite a while, but the result was outstanding and worth the time.

I have learned to make proper and long pieces of texts, not to forget the fact that my pronunciation of English has clearly increased.

No, I prefer to work alone. Mostly because I am in charge of my own work. Whenever you work with someone else, you have to wait until somebody has finished his or her part, which bothers me.

Some of the problems were that the filming went wrong, or that people forgot their lines.

Sommige problemen waren dat het filmen steeds misging of dat iemand zijn tekst vergat!
Jun 16, 2012 beantwoord door anoniem
...