Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Kan angesichts worden gebruikt op dezelfde manier als aangezien in het Nederland?

0 stemmen
Ik bedoel bijvoorbeeld de volgende zin:

Hij wilde niet gaan, aangezien hij ziek was. (hier betekent het 'omdat', 'want'

Er wollte nicht gehen, angesichts er krank war???

Is dat laatste correct?
Aug 4, 2015 geplaatst in Duits door zkr600

2 Antwoorden

+1 stem
Angesichts = aangezien, vermits, daar
Angesichts kan wel degelijk gebruikt worden voor aangezien. vb. Angesichts seine Krankheit wollte er nicht arbeiten = aangezien hij ziek was wilde hij niet werken.
In de Duitse taal gebruik je 'angesichts' voor een zelfstandig naamwoord. In het Nederlands voor een werkwoord.
In jouw zin is het dus wel correct in het Nederlands maar niet in het Duits. Moet zijn: Er wollte nicht gehen, da er krank war.
Aug 12, 2015 beantwoord door spanishjohan
0 stemmen
nee het heeft totaal niets met elkaar te maken.
aangezien= da, denn, weil
da er krank war
Aug 7, 2015 beantwoord door yancito
...